A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись на головну сторінку

Нова типова антикорупційна програма для юридичних осіб: що має знати уповноважений?

Нова типова антикорупційна програма для юридичних осіб: що має знати уповноважений?

З 18 січня набрала чинності нова типова антикорупційна програма юридичних осіб, затверджена Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). Нова програма враховує кращі світові практики та наближена до міжнародних та національних стандартів запобігання корупції.

Відтак, свої антикорупційні програми мають оновити наступні компанії:

 • державні, комунальні підприємства, господарські товариства з державною або комунальною часткою понад 50 %, де чисельність працівників за рік перевищує 50 осіб, а обсяг чистого доходу за цей період — понад 70 млн грн;
 • учасники процедури публічних закупівель, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 20 млн грн.

Які ключові зміни в типовій програмі?

Запроваджується обов’язок керівників юридичних осіб демонструвати відповідальне лідерство в нетерпимості до корупції (так званий «тон згори»).

Деталізується правовий статус антикорупційного уповноваженого, посилюються гарантії його незалежності. У новій програмі пропонуються на вибір організаційні моделі функціонування уповноваженого: він може бути підпорядкований керівнику або наглядовій раді юридичної особи. Також дозволяється призначення осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми, у відокремлених підрозділах без статусу юридичної особи.

Оновлені такі політики та заходи контролю:

 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів — наведено типові ситуації прояву конфлікту інтересів, визначено порядок урегулювання конфлікту інтересів у членів колегіальних органів;
 • оцінювання корупційних ризиків — змінено періодичність проведення оцінювання; зовнішнє оцінювання ризиків уже не буде обов’язковим;
 • політика подарунків та ділової гостинності — визначені принципи, за якими здійснюється така політика;
 • політика взаємодії з діловими партнерами;
 • повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, співпраця з викривачами — положення типової програми приведені у відповідність до антикорупційного законодавства;
 • проведення періодичного навчання з питань запобігання і виявлення корупції;
 • проведення внутрішніх розслідувань.

Нові політики та заходи контролю

Типова програма також запроваджує нові антикорупційні політики та заходи контролю:

 • здійснення заохочуючих платежів;
 • політика інформування щодо запобігання корупції;
 • здійснення спонсорської діяльності;
 • перевірка під час укладення правочинів про злиття або поглинання;
 • перевірка кандидатів на посади.

Ознайомитись із новою типовою програмою можна за посиланням: https://cutt.ly/wITZMTg

контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр