A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Публічні закупівлі

У цьому розділі представлені корупційні ризики у сфері публічних закупівель, які є характерними для всіх органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які здійснюють закупівлі. Окрім того, запропоновано можливі способи з їх усунення (мінімізації).
#Типові ризики
Завантажити
Корупційні ризики під час планування закупівель, формування тендерної документації
НАЗВА ОПИС ЧИННИК ЗАХОДИ
Завищення очікуваної вартості закупівлі

Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі

Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

Недоброчесність посадових осіб

Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану

Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)

Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275

Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)

Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»

Типові Корупційні ризики
Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити

Умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги)

Недоброчесність посадових осіб

Дискреційні повноваження під час визначення необхідних предметів закупівлі

Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі

Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»

Забезпечення керівництвом органу організації проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання договорів (згідно з розробленими внутрішніми політиками замовника)

Типові Корупційні ризики
Пом’якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації

Закупівля неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості

Недоброчесність посадових осіб

Дискреційні повноваження під час формування тендерної документації

Розробка політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі

Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)

Типові Корупційні ризики
Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції

Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації

Недоброчесність посадових осіб

Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях

Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі

Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях

Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі

У внутрішній політиці проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі

Типові Корупційні ризики
Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції

Нечітке, розмивчасте визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції

Умисне допущення помилок у назві та/або коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників

Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових)

Надання неповних, умисно розпливчастих роз’яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб

Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг

Недоброчесність посадових осіб

Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника

Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10); проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710

Типові Корупційні ризики
Закупівля непотрібних товарів

Умисне проведення закупівлі товарів/ робіт/послуг, об’єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника

Умисне проведення закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника

Недоброчесність посадових осіб

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації

Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі

Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі

Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду

Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника

Типові Корупційні ризики
Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції

Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник

Недоброчесність посадових осіб

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації

Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об’ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в органі внутрішніх політик закупівель

Здійснення управлінням внутрішньої безпеки (внутрішнього контролю) аналізу Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі

Залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до закупівель з високою очікуваною вартістю

Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»

Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі

Типові Корупційні ризики
Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель

Недоброчесність посадових осіб

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації

Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях

Здійснення управлінням внутрішньої безпеки (внутрішнього контролю) аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів

Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)

Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»

Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів

Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходитимуть уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції

Типові Корупційні ризики
Завищення обсягів закупівлі

Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби

Недоброчесність посадових осіб

Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі

Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/ робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника

Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу

Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби

Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів замовника

Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу

При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710

Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)

Корупційні ризики обрання процедури закупівлі
НАЗВА ОПИС ЧИННИК ЗАХОДИ
Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі

Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур

Недоброчесність посадових осіб

Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)

Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі

Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)

Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710

Корупційні ризики укладення прямих договорів
НАЗВА ОПИС ЧИННИК ЗАХОДИ
Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

Недоброчесність посадових осіб

Неконкурентний характер процедури відбору постачальників

Відсутність внутрішнього акта (або недосконалість акта), який регулює порядок укладення прямих договорів

Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг

Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника

Розробка та прийняття (внесення змін до) акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market

Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану

Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)

Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи)

Проведення аналізу контрагентів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції

Оцінка управлінням внутрішньої безпеки (внутрішнього контролю) або іншим структурним підрозділом замовника згідно з внутрішніми політиками раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності

Корупційні ризики при проведенні оцінки тендерних пропозицій
НАЗВА ОПИС ЧИННИК ЗАХОДИ
Вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції)

Створення умов для особистого контакту відповідальних посадових осіб замовника та потенційних постачальників шляхом вимагання подання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції) для оцінки відповідності технічним вимогам, попри пряму заборону вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, а також всупереч нормам ч. 1 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою тендерна пропозиція подається виключно в електронному вигляді

Недоброчесність посадових осіб

Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу

Можливість особистого контакту посадових осіб замовника з потенційним постачальником

Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю

Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз’яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі

Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та порядок розгляду уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції повідомлень про корупцію від учасників закупівель

Публікація на вебсайті замовника контактів для зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції/надання зразків товару (продукції)

Типові Корупційні ризики
Неповна перевірка учасників процедури закупівлі

Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору

Недоброчесність посадових осіб

Відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника)

Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо)

Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні

Розробка чек-листа перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції (чек-листи розробляються для окремих галузей, індустрій, з урахуванням вимог ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель

Типові Корупційні ризики
Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника

Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення

Відсутність у документах та внутрішніх політиках, які регулюють організацію та проведення закупівель, зокрема діяльність тендерного комітету, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена тендерного комітету (іншої особи) у разі його виникнення

Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

Розробка та впровадження кодексів поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів

Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету та відмову у включенні до складу членів тендерного комітету

Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів; ознайомлення членів тендерного комітету з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення

Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв’язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань

Типові Корупційні ризики
Умисна відміна закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг

Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг взяти участь або прозоро перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі

Недоброчесність посадових осіб

Відсутність дієвих заходів реагування на порушення

Проведення моніторингу відмінених процедур закупівлі замовником за період (30 або 60 діб) та аналіз правомірності такої відміни (зокрема, з використанням аналітичного інструменту bi.prozorro.org/)

Моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом

Проведення аналізу фактів відміни закупівель та розробка механізму виявлення таких фактів у майбутньому

У внутрішній політиці проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі

Типові Корупційні ризики
Неповідомлення учасника про невідповідність пропозиції

Умисне неповідомлення/ несвоєчасне повідомлення учасника про виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані у складі тендерної пропозиції, направлення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, що призведе до вибуття учасника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги заздалегідь узгодженого учасника

Недоброчесність посадових осіб

Відсутність/ неефективність систем внутрішнього контролю

Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз’яснення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» у частині обов’язку дотримання визначених строків повідомлення учасника про невідповідність пропозиції

Розробка (внесення змін до) внутрішніх процедур (положення, інструкція), які регулюють порядок розгляду уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції повідомлень про корупцію від учасників закупівель

Публікація на вебсайті замовника контактів для зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції

Типові Корупційні ризики
Необ’єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції

Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника

Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв’язку зі змовою замовника та учасника процедури

Недоброчесність посадових осіб

Юридична невизначеність прав і обов’язків відповідальних посадових осіб

Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу

Запровадження процедури подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав

Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі

Залучення до процедури розгляду тендерних пропозицій представників громадської ради

Корупційні ризики на етапі укладення та виконання договору
НАЗВА ОПИС ЧИННИК ЗАХОДИ
Неоприлюдення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи

Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника

Недоброчесність посадових осіб

Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель

Контроль структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми політиками) за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи

Аудит проведених органом процедур з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю

Типові Корупційні ризики
Неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва

Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недоброчесних посадових осіб із постачальником

Недоброчесність посадових осіб

Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель

Моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків

При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)

Типові Корупційні ризики
Зазначення в тендерній документації та/або проекті договору умисно збільшеного строку оплати за постачання товарів, робіт або послуг; зазначення в документації права на надання авансового платежу

Замовниками встановлюється строк на оплату предмета закупівлі з формулюванням «оплата протягом _____ днів», що дає змогу маніпулювати оплатами на користь заздалегідь визначеного учасника (зокрема, можливі маніпуляції в частині виплати або невиплати авансу)

Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель

Недоброчесність посадових осіб

Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень

Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації та проектів договорів декількома структурними підрозділами замовника (зокрема, структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі, а також підрозділом (особою), безпосередньо відповідальним (-ою) за організацію закупівлі)

Типові Корупційні ризики
Недопостачання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо

Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем

Недоброчесність посадових осіб

Наявність приватного інтересу посадових осіб

Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору

Непроведення аудиту

Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою

Забезпечення керівництвом органу організації проведення щорічного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником

Типові Корупційні ризики
Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод

Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості

Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод

Недоброчесність посадових осіб

Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель

Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін

Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника

Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг

Корупційні ризики закупівлі для протидії пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)
НАЗВА ОПИС ЧИННИК ЗАХОДИ
Неоприлюдення договору при здійсненні закупівлі

Замовник не оприлюднив укладені договори під час публікації звітів про закупівлі за процедурою COVID-19

Недоброчесність посадових осіб

Недостатній контроль за діями посадових осіб замовника, відповідальних за організацію та проведення закупівель

Здійснення юридичною службою моніторингу укладених договорів для контролю за дотриманням вимог щодо публікації договору в системі електронних закупівель

Систематичний аналіз підрозділом внутрішнього аудиту проведених замовником процедур закупівель з метою виявлення фактів неоприлюднення договору

Типові Корупційні ризики
Завищення очікуваної вартості

Здійснення закупівлі товарів за завищеною очікуваною вартістю за відсутності конкурентних торгів в умовах попередньої змови відповідальних посадових осіб замовника

Недоброчесність посадових осіб

Відсутність конкурентних процедур відбору постачальників

Недостатній розподіл обов’язків з планування та організації проведення закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

Здійснення управлінням внутрішньої безпеки (або іншим структурним підрозділом згідно з прийнятими внутрішніми політиками) посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними в постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225, а саме:

  • розробка окремої процедури здійснення таких закупівель та контролю за їх виконанням;
  • розмежування обов’язків між працівниками для зниження ризиків допущення протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій;
  • проведення звірок переліку закупівлі з дозволеними для цієї процедури роботами/товарами/послугами.

Проведення структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми політиками) аналізу ринку при формуванні очікуваної вартості закупівлі

Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»

Типові Корупційні ризики
Підміна предмета договору

Закупівля без проведення відкритих торгів товарів/робіт/послуг, які не передбачені переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225

Недоброчесність посадових осіб

Дискреційні повноваження посадових осіб замовника

Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

Здійснення управлінням внутрішньої безпеки (або іншим структурним підрозділом згідно з прийнятими внутрішніми політиками) посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними в постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225, а саме:

  • розробка окремої процедури здійснення таких закупівель та контролю за їх виконанням;
  • розмежування обов’язків між працівниками для зниження ризиків допущення протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій;
  • проведення звірок переліку закупівлі з дозволеними для цієї процедури роботами/товарами/послугами.

Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог відповідності переліку дозволених товарів/робіт/послуг

Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до закупівель за процедурою COVID-19

контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр