A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Маніпуляції під час формування збірників наукових статей

Низький
рівень ризику
Дата перегляду ризику: 09.08.2022 року
ОПИС РИЗИКУ:

Сфера вищої освіти і науки вимагає від науково-педагогічних працівників, здобувачів наукових ступенів та інших учасників освітнього процесу публікацій наукових статей та участі у конференціях.

Як правило, типові контракти з науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти містять вимоги щодо мінімальної кількості наукових публікацій у певних видах наукових видань (наприклад, фахових, тих, що індексуються в міжнародних науково-метричних базах, як Web of Science, Scopus тощо) впродовж дії контракту.

Статус «фахового» визначають експертні ради Міністерства освіти і науки. Видання включають до Переліку фахових із присвоєнням категорії «А» (присвоюється науковим виданням, що індексуються у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus) або «Б» (присвоюється іншим науковим виданням, які відповідають передбаченим вимогам).

Навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) чи докторантурі передбачає мінімальну кількість публікацій (від 3 до 5), залежно від програми, за якою навчається здобувач.

Описані фактори сприяють тому, що публікація наукових статей в багатьох випадках стає формальністю. В українському науковому середовищі практично відсутня практика реплікацій наукових досліджень, тому справжність авторства практично неможливо підтвердити або спростувати.

Попри існування системи моніторингу наукових фахових видань, організаційні комітети, які приймають статті та формують збірники, мають фактичну можливість вносити зміни до відомостей (наприклад, на чиєсь прохання включати співавторів, які не мають стосунку до написання наукової праці) та структури збірників (доповнювати збірники матеріалами «заднім числом»).

Формалізованість (обов’язковість) вимог до кількості та видів наукових публікацій може призводити до цілого спектру наслідків: пропозицій з боку осіб, яким потрібні ці публікації, включити їх до авторства за надання плати чи іншої неправомірної вигоди; або ж — зворотно, схиляння членами організаційних комітетів таких осіб до надання неправомірної вигоди за включення їх до (спів)авторів. Окрім того, трапляються випадки, коли адміністрація факультету чи університету, користуючись своїм службовим становищем, наполягає на тому, щоб включити до співавторства певних осіб, які насправді не брали участі в написанні наукової статті. При цьому, рівень авторства може бути штучно викривлений.

 

Джерела ризику

Обов’язкові вимоги щодо мінімальної кількості наукових публікацій для науково-педагогічних працівників та аспірантів, що призводить до того, що науково-педагогічні співробітники шукають недоброчесні можливості для виконання цих вимог лише формально.

Особиста недоброчесність науковців, представників адміністрації ЗВО.

Можливість здійснення тиску з боку адміністрації ЗВО на членів редакційних колегій.

Відсутність процедур контролю формування авторських колективів та перевірки реального рівня авторства зазначених співавторів.

Відсутність належного контролю за технічним формуванням збірників наукових праць.

Стратегічні наслідки

Руйнація наукового іміджу країни на світовому рівні через низьку якість певного відсотка наукових публікацій/праць.

Знецінення наукових публікацій та наукової роботи в цілому через низьку якість наукових робіт.

Корупційні наслідки

Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 ККУ).

Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).

Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 ККУ).

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП).

Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень (ст. 172-8 КУпАП).

Дисциплінарна відповідальність, в тому числі — з можливістю звільнення із займаної посади.

За вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення відомості про таку особу вносяться до Реєстру корупціонерів (ст. 59 Закону України “Про запобігання корупції”).

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні
Не застосовується
Процедурні

✔  Наскільки це можливо, автоматизувати процедуру прийому та оформлення документів абітурієнтів до аспірантури/докторантури. Наприклад, шляхом заповнення електронних форм через централізовану автоматизовану систему.

✔  Запровадити автоматизовану систему оцінювання та проведення вступних екзаменів в аспірантуру/докторантуру.

✔  Забезпечити відеофіксацію захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня та оприлюднення цих записів на офіційному вебсайті закладу освіти (за винятком наукових робіт, які містять інформацію з обмеженим доступом або державну таємницю).

✔  Здійснювати контроль за формуванням наукових збірників та забезпечити технічну можливість відстеження змін редакцій такого збірника після його затвердження.

Індикатори виконання плану дій

Впроваджено систему  контролю за формуванням наукових збірників та технічну можливість відстеження змін редакцій такого збірника після його затвердження.

Відповідальний суб’єкт
Заклад освіти
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Реєстр судових рішень
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
Засоби масової інформації
20 травня 2021 року на сайті Бігус.інфо журналісти опублікували матеріали розслідування фактів підробки наукових збірників одного із наукових видань. Наприкінці квітня 2021 року ці ж журналісти оприлюднили попередню частину розслідування. В ній вони виявили, що матеріали дисертаційного дослідження народного депутата Іллі Киви, яку він мав захистити за декілька днів, містили інформацію про, щонайменше, дві наукові статті, яка не відповідала дійсності. Збірники, у яких начебто були опубліковані ці статті у 2018 та 2019 роках просто не мали таких сторінок. Наступного ранку після виходу цього матеріалу — 27 квітня 2021 року, до адміністратора сайту цього видання звернулася офіційна опонентка Іллі Киви із терміновим проханням додати його статті до обох наукових збірників та опублікувати оновлені версії. Адміністратор виконав це прохання, проте сайт зберіг попередні варіанти збірників, що журналісти також відстежили. Пізніше “оновлені” збірники знову видалили і залишили попередні оригінальні версії
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
Реєстр порушників
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
65534-65534