A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
2023

Оцінка ефективності уповноважених

Візуалізація результатів оцінювання ефективності, здійсненого Національним агентством на основі наданої уповноваженими особами звітної інформації за результатами діяльності щорічно
 • 1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання та виявлення корупції у відповідному органі
  71%
 • 2. Надання працівникам відповідного органу, його структурним підрозділам методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції
  93%
 • 3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у відповідному органі, його територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать до сфери управління відповідного органу
  67%
 • 4. Здійснення координації діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу
  73%
 • 5. Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції
  50%
 • 6. Надання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)до Національного агентства інформації щодо діяльності за результатами роботи за звітний рік
  100%
 • 7. Повідомлення Національного агентства у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)
  100%
 • 8. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику відповідного органу пропозиції щодо таких заходів, залучення для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків
  67%
 • 9. Забезпечення підготовки антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання
  67%
 • 10. Здійснення підготовки звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надання пропозицій щодо внесення змін до неї
  33%
 • 11. Надання Національному агентству інформації щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу (щопівроку)
  0%
 • 12. Візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів
  75%
 • 13. Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання
  80%
 • 14. Надання консультаційної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
  83%
 • 15. Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють у відповідному органі (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідному органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), згідно з частиною першою статті 512 Закону декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку
  100%
 • 16. Співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом
  67%
 • 17. Надання працівникам відповідного органу або особам, які проходять у ньому службу чи навчання або виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань
  0%
 • 18. Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації
  83%
 • 19. Здійснення перевірки отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону
  67%
 • 20. Інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу
  100%
 • 21. Здійснення моніторингу Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання відповідним органом вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 651 Закону*
  100%
 • 22. Повідомлення керівника відповідного органу про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 651 Закону
  100%
 • 23. Здійснення у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником відповідного органу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом
  42%
 • 24. Організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства
  92%
 • 25. Інформування Національного агентства у разі ненаправлення службою управління персоналом відповідного органу засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
  100%
 • 26. Ведення обліку працівників відповідного органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією
  100%
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (38621185)
  86%
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (00012925)
  75%
 • МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ (37552996)
  54%
2023
СТАТИСТИКА КАМПАНІЇ ОЦІНЮВАННЯ
станом на 19.07.2024
3Загальна кількість оцінених уповноважених
3175Загальна кількість поданих форм звітування про діяльність уповноважених
411Кількість організацій, уповноважені яких не подали форму звітування
932Кількість форм, поданих із порушенням терміну
3437Кількість уповноважених, зареєстрованих в Кабінеті на Порталі

Перелік звітів щодо проведеного оцінювання

У цьому переліку відображаються звіти щодо оцінювання ефективності уповноважених в організаціях публічної сфери (визначених ч. 1 ст. 13-1 Закону України "Про запобігання корупції"), а також звітна інформація, надана уповноваженими за результатами діяльності щорічно.
Найменування організації публічної сфериФорма звітуванняОцінка
НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ (02125668)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (26181298)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (04061642)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ" (38476183)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (43090307)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СВІТЛОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (04055280)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА " ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" (08734598)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
ГОЛОВНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС (40109173)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (04052324)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
Північне управління ДПС по роботі з великими платниками податків (44131658)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
Одеський науково-дослідний інститут Міністерства юстиції України (02883110)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
Управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області (37794486)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА (02226151)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (26269366)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (37970404)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України (39117736)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
Головне управління Державної казначейської служби України у Полтавській області (37959255)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
БАХМУТСЬКА МІСЬКА РАДА (04052732)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (26239738)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
Східний офіс Держаудитслужби (40477689)
Форма подана
не взято в оцінку
ознайомитися
Оцінювання ефективності діяльності уповноважених належить до повноважень Національного агентства відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про запобігання корупції". Таке оцінювання проводиться Національним агентством за Методологією з оцінки ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженою наказом Національного агентства від 01.08.2023 №164/23.
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
65534-65534