A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Зловживання повноваженнями з метою примусу учасників освітнього процесу купувати платні послуги виключно в університеті

Середній
рівень ризику
Власник ризику: Заклад освіти
Сфера публічного управління: Освіта
Дата перегляду ризику: 09.08.2022 року
ОПИС РИЗИКУ:

Перелік платних послуг, які може надавати заклад вищої освіти визначений у Постанові КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27 серпня 2010 року № 796. Додатково ці послуги визначаються у Статутах ЗВО, інших документах внутрішнього регламенту закладу про надання платних послуг, зокрема і Кошторисах. Платні послуги наповнюють спеціальний фонд закладу освіти, тому адміністрація зацікавлена в тому, щоб ці послуги мали попит. 

Досить часто, щоб наповнити спеціальний фонд бюджету закладу, адміністрація вимагає від учасників освітнього процесу купувати платні послуги: брендована продукція університету, поліграфічні послуги, примусова участь студентів у платних наукових заходах (платна публікація наукових робіт, сплата організаційного внеску за участь у науковому заході). 

Особливо гостро такі умови можуть ставитись під час захисту кваліфікаційних робіт або випускних іспитах здобувачів вищої освіти. Також такі вимоги можуть стосуватися і науково-педагогічних працівників та співробітників ЗВО.

 

Джерела ризику

Незнання здобувачами вищої освіти своїх прав або небажання/невміння їх відстоювати.

Недофінансування закладів освіти з бюджету, що створює велике фінансове навантаження на спеціальний фонд закладу, який наповнюють платні послуги.

Недоброчесність посадових осіб закладу вищої освіти.

Стратегічні наслідки

Зниження репутації закладу вищої освіти серед студентів та абітурієнтів.

Формалізація та імітація наукової діяльності та відповідно демотивація учасників освітнього процесу до професійного розвитку та наукового пошуку.

Корупційні наслідки

Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 ККУ).

Зловживання владою або службовим становищем з метою примусу придбавати платні послуги виключно у закладі вищої освіти (ст. 364 ККУ).

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП).

Дисциплінарна відповідальність посадових осіб, які зловживають своїми повноваженнями - звільнення з посади.

За вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення відомості про таку особу вносяться до Реєстру корупціонерів (ст. 59 Закону України “Про запобігання корупції”).

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні
Не застосовується
Процедурні

✔  Розробити окремі політики щодо запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, викладачів та співробітників  закладу освіти з наданням роз'яснень вимог Закону  України "Про запобігання корупції" та порядку дій посадових осіб у випадку його настання. 

✔  Включити до порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в закладі освіти норми про порядок проведення апеляції результатів конкурсу

✔  Розробити систему критеріїв оцінювання роботи (рейтингування) науково-педагогічного персоналу Університету та запровадити щорічне рейтингування НПП.

✔  Розглянути можливість включення у систему рейтингування критерію, який буде сформований за результатами анонімного опитування студентів щодо оцінювання роботи кожного викладача.

✔  Антикорупційному уповноваженому надати функції візування / антикорупційної експертизи проєктів актів (наказів / розпоряджень) та здійснення контролю і координації підвідомчих закладу вищої освіти юридичних осіб.

✔  Публікувати на офіційному вебсайті закладу вимоги щодо відбору контрагентів для укладення договорів оренди майна, включаючи вимоги щодо уникнення конфлікту інтересів.

✔  У випадку оренди майна для надання послуг, що стосуються усіх або більшості учасників освітнього процесу (харчування, поліграфічні послуги, дозвілля) — публікувати вимоги щодо якості надання таких послуг (ціна, доступ до послуг тощо).

✔  Публікувати на вебсайті закладу освіти річні плани закупівель та звіти щодо проведених закупівель і відповідному періоді (пів року або рік).

✔  Залучати антикорупційного уповноваженого до моніторингу плану закупівель за результатами завершення закупівельного періоду, що проводиться структурним підрозділом закладу освіти, який відповідає за дотримання законодавчих норм закупівельної діяльності.

✔  Автоматизувати дані про кількість та опис місць для поселення в гуртожитки та регулярно оновлювати такі дані (наприклад, по завершенню кожного сесійного періоду, випуску / набору магістрів на різні спеціальності).

✔  Розглянути можливість створення системи електронної черги на поселення в гуртожиток або аналогу такої системи, де студент(к)и зможуть реєструватися та бачити свій порядковий номер в черзі. Пільгові категорії студентів можуть перебувати у закритих списках, при цьому, інші зможуть бачити лише  загальну кількість заброньованих місць для пільгових категорій.

✔  Впроваджено порядок формування та використання благодійних внесків, чітко визначити заходи контролю за надходженням коштів або матеріальних цінностей та формат публічного звітування за надходження та використання коштів з таких фондів.

✔  Розробити внутрішні політики співпраці з політичними партіями та громадськими організаціями, де передбачити положення щодо виявлення та врегулювання конфлікту інтересів та публічно зробити заяву, що примус студентів та викладачів до участі у політичних заходах заборонений.

Індикатори виконання плану дій

Відповідно до заходів мінімізації.

Відповідальний суб’єкт
Заклад освіти
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Реєстр судових рішень
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
Засоби масової інформації
За даними проведених досліджень (опитування, моніторинги, аналіз відкритих даних) трапляються випадки, коли: «Студентів зобов’язують підшивати (брошурувати) дипломні роботи, звіти про проходження практики, курсові роботи тільки у комерційних фірмах на території університету. Придбавати символіку Університету (значки) за десятки гривень». «Змушують платити за курси підвищення кваліфікації щороку» та студентів: «Викладач змушував йти на платні курси від університету». Досить часто в університетах змушують студентів-магістрів публікуватися у платних збірниках ЗВО, що є обов’язковою умовою для допуску на захист кваліфікаційних робіт.
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
Реєстр порушників
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
65534-65534