A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Зловживання під час проведення вступних випробувань

Високий
рівень ризику
Власник ризику: Заклад освіти
Сфера публічного управління: Освіта
Чого стосується: Вступ до закладу освіти
Дата перегляду ризику: 08.08.2022 року
ОПИС РИЗИКУ:

З 2006 року в більшість українських університетів та на багато спеціальностей можна вступити, успішно склавши зовнішнє незалежне оцінювання. 

Водночас ще досі існують спеціальності (наприклад, мистецькі або спортивні), на які абітурієнтів зараховують за результатами творчого конкурсу або фахового вступного випробування. Щорічні Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти, які затверджує МОН (далі — умови прийому на навчання) містять лише загальні норми щодо організації такої форми вступу, які заклад вищої освіти деталізує у своїх внутрішніх Правилах прийому. МОН не встановлює вимог щодо якості критеріїв, структури оцінювання чи форми творчих або фахових випробувань. 

Програми творчих конкурсів та фахових вступних випробувань, структуру оцінки та порядок оцінювання розробляють і затверджують голови приймальних комісій. Цю інформацію оприлюднюють на вебсайтах університетів. Проте часто критерії, порядок та структура оцінювання підготовленості вступників — не чіткі. Це надає приймальній комісії широкі дискреційні повноваження і можливість здійснювати неправомірний вплив на таке оцінювання. 

Наприклад, фахове вступне випробування для абітурієнтів, які бажають отримати диплом молодшого бакалавра або вступають на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста/бакалавра на навчальні програми зі скороченим терміном навчання, часто проходять як звичайний письмовий іспит без використання автоматизованих систем обробки результатів і їх “вручну” перевіряють члени приймальної комісії. Відсутність законодавчої рамки або обов’язкової внутрішньоуніверситетської політики проводити такі вступні випробування з використанням автоматизованих систем, або з обов’язковим оприлюдненням результатів, чіткою процедурою апеляції до іншої приймальної комісії є джерелом корупційного ризику. 

Члени приймальних комісій можуть вимагати від абітурієнтів під час приймання таких іспитів неправомірну вигоду або отримувати пропозицію її надання за незаконний вплив на результати оцінювання. Такий вплив може виявлятися у попередньому наданні правильних відповідей/ заміні вступної роботи абітурієнта/ дописуванні відповідей в екзаменаційній роботі/ наданні можливості списати тощо. Окрім того, співробітники ЗВО можуть чинити неправомірний вплив на членів приймальної комісії, аби останні необґрунтовано завищили або, навпаки, — занизили оцінку вступникам.

Джерела ризику

Недосконалість нормативного регулювання у частині роботи приймальних комісії, які проводять творчі конкурси/приймають спортивні нормативи чи фахові випробування для вступу до ЗВО чи на навчальні програми всередині ЗВО: щорічні Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти, які затверджує МОН, внутрішні документи ЗВО.

Дискреційні повноваження приймальних комісій, які приймають такі типи вступних випробувань.

Невизначеність форми, критеріїв та структури оцінювання, правил вступних випробувань (творчого конкурсу/спортивних нормативів/фахових випробувань)/ внутрішніх іспитів.

Індивідуальна недоброчесність членів приймальних комісії, які приймають такі типи вступних випробувань/внутрішніх іспитів, співробітників ЗВО, або самих абітурієнтів

Несвоєчасне оприлюднення програми вступних випробувань на вебсайті закладу освіти, що унеможливлює якісну підготовку абітурієнтів/студентів до здачі цих випробувань

Формальність та недієвість процедури апеляції у випадку незгоди абітурієнта з результатами його/її оцінювання.

Стратегічні наслідки

Викривлення результатів вступних випробувань: або прийняття до ЗВО недоброчесних студентів, або вбудовування додаткової ланки «хабаря» під час вступної кампанії, яка проводиться за перерахованими вище процедурами, відповідно — корумпування освітнього середовища.

Корупційний тиск на абітурієнтів/студентів та їх батьків.

Порушення прав учасників освітнього процесу на справедливі та рівні умови вступу до закладу вищої освіти.

Формування у майбутніх студентів і їх батьків сприйняття корумпованості ЗВО і можливості розв’язувати будь-які питання, пов’язані з освітнім процесом через неправомірний вплив чи неправомірну вигоду.

Корупційні наслідки

Шахрайство (ст. 190 ККУ12).

Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 ККУ).

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 ККУ).

Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 ККУ).

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 ККУ).

Зловживання впливом (ст. 369-2 ККУ).

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП)

Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень (ст. 172-8 КУпАП).

Дисциплінарна відповідальність, в тому числі звільнення особи із займаної посади.

За вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення відомості про таку особу вносяться до Реєстру корупціонерів (ст. 59 Закону України “Про запобігання корупції”).

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні

✔ Затвердити та завчасно оприлюднювати якомога чіткіші та диференційовані критерії оцінювання усних та письмових відповідей вступників до аспірантури/докторантури. Де це можливо, запровадити електронне екзаменування.

Процедурні

✔ Формувати щорічні умови прийому для здобуття вищої освіти на принципах прозорості та доброчесності із залученням експертної громадськості до їх розробки.

✔ Визначати у щорічних умовах прийому порядок розробки закладами освіти критеріїв для оцінки найбільш корупційно ризикових форм оцінки знань та вмінь абітурієнтів при вступі (співбесіда, творчий конкурс, мотиваційний лист).

✔ Розробити вимоги до закладів вищої освіти щодо підвищення прозорості та доброчесності підготовки наукових кадрів.

✔ Спільно з громадськістю та представниками закладів вищої розробити єдині критерії оцінювання професійних здобутків науково-педагогічних працівників для інтеграції їх у внутрішні політики з рейтингування науково-педагогічних працівників

✔ Враховувати при встановленні KPI керівників закладів вищої освіти положення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 рр

✔ Запровадити автоматизовану систему оцінювання та проведення фахового вступного випробування

✔ Завчасно оприлюднювати порядок проведення та критерії оцінювання творчого конкурсу на інформаційних ресурсах закладу освіти. Публікувати тлумачення принципів оцінювання по кожному з критеріїв, проводити роз’яснення (онлайн або офлайн) серед абітурієнтів щодо організації та оцінювання творчих конкурсів.

Індикатори виконання плану дій

Затвердження критеріїв оцінювання усних та письмових відповідей вступників до аспірантури/докторантури.

Запровадження системи електронне екзаменування.

Затвердження умов вступу із визначенням заходів впливу на корупційні ризики.

Відповідальний суб’єкт
Заклад освіти
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Реєстр судових рішень
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
Засоби масової інформації
Під час вступної кампанії 2018 року матері однієї з абітурієнток в приймальній комісії коледжу національного університету запропонували звернутися до викладачки екології для консультацій щодо вступу. Під час такої “консультації” викладачка запевнила, що без надання хабаря донька потерпілої до коледжу вступити не зможе, та запропонувала допомогу у складанні вступних випробувань. Вона пояснила, що для вступу потрібно скласти фахові випробування з математики та української мови, і вона може звернутися до директора за сприянням щодо позитивного оцінювання. Потерпіла звернулася із заявою до прокуратури. Викладачку затримали під час передачі грошових коштів. Суд визнав її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство) та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
Реєстр порушників
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр