A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Можливість керівництва ОМС, керівників структурних підрозділів та керівників підвідомчих установ ОМС діяти в умовах конфлікту інтересів та встановлювати собі та наближеним співробітникам високі премії без належного обґрунтування

Середній
рівень ризику
Підзвітність власника: Органи місцевого самоврядування
Сфера публічного управління: Місцеве самоврядування
Чого стосується: Загальні функції ОМС
Дата перегляду ризику: 01.02.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Можливість здійснення маніпулятивних дій керівним складом ради та підвідомчих установ шляхом безконтрольного встановлення собі та наближеним співробітникам високих премій без обґрунтування та зазначення прямої залежності суми премій від фактичних обсягів роботи або досягнутих результатів.

Джерела ризику

Відсутність механізму об’єктивної оцінки фактичних результатів роботи посадових осіб та керівного складу апарату обласної ради і підвідомчих установ.
Необізнаність уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо методики виявлення корупціогенних факторів у розпорядчих документах про преміювання, які він візує.
Відсутність (недосконалість) контролю за встановленням преміювання.
Відсутність чи формальне обґрунтування при встановленні премій.
Правила нарахування премій ОМС визначає самостійно (автономія).

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Особисті репутаційні втрати для керівництва громади

Втрата/недоотримання бюджетних коштів

Прийняття рішень всупереч інтересам громади

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні

Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів розпорядчих актів про встановлення премій.
Положення ст. 28 ЗУ "Про запобігання корупції", яким визначено порядок дій депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, а також посадових осіб ОМС в умовах реального конфлікту інтересів.
Деякі рекомендації щодо розробки Положення про преміювання ОМС містить лист Мінсоцполітики у від 30.09.2019 № 1423/0/206-19 .

Процедурні

Впровадження механізму щомісячної звітності посадових осіб ОМС щодо виконаних обсягів роботи та фактично досягнутих результатів.
Проведення аналізу керівництвом ОМС, із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, звітності щодо обсягів виконаних посадовими особами заходів, їх ефективності та розмірів нарахованих премій, додаткових виплат тощо.
Уповноваженій собі з питань запобігання та виявлення корупції під час візування проектів розпорядчих актів про встановлення премій керуватися настановою НАЗК: https://cutt.ly/uMMGgOe.
Визначення і закріплення чітких критеріїв для обґрунтування розміру премій.
Внесення змін до внутрішніх локальних актів, які регулюють виплату премій (положення, порядок) щодо обов'язкового включення норм про: категорії посадовців (працівників), яким виплачується премія; види премій – разові/систематичні, “виробничі”, до свят і ювілейних дат; кількісні та якісні показники роботи працівника, за які його можуть преміювати; розмір премій, зокрема базу їхнього нарахування, обмеження у розмірі; періодичність нарахування премій – один раз на місяць, квартал, півріччя чи рік; процедуру нарахування та виплати тощо;
строки виплати премій; порядок та підстави для збільшення/зменшення розміру премій окремим працівникам або взагалі позбавлення премій (так зване депреміювання); врегулювати ситуацію премії при звільненні працівника з ОМС.

Індикатори виконання плану дій

Впровадження в органі прозорої системи звітності щодо посадових осіб ОМС щодо виконаних обсягів роботи та фактично досягнутих результатів

Впровадження системи чітких критеріїв для обґрунтування розміру премій

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Тегування:
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр