A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Прийняття дискреційних рішень стосовно близьких осіб, які не відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості (не є релевантним під час дії воєнного стану)

Середній
рівень ризику
Підзвітність власника: Органи місцевого самоврядування
Сфера публічного управління: Місцеве самоврядування
Чого стосується: Загальні функції ОМС
Дата перегляду ризику: 01.02.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Під час проведення конкурсу члени комісії можуть задовольнити свій приватний інтерес чи приватний інтерес близьких осіб, визначивши переможцями близьких осіб, які не відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам, зокрема шляхом:
- створення перешкод у доступі до служби в ОМС найбільш "сильним" кандидатам;
- вибору кандидатів, щодо яких існує заборона на прийняття на службу в ОМС;
- вибору кандидатів, які надали недостовірні відомості про себе у зв’язку з відсутністю обов’язку проведення спеціальної перевірки для певних категорій посадових осіб.

Джерела ризику

Відсутність належного контролю за діяльністю конкурсної комісії.

Відсутність відеозапису засідань та нерозміщення записів на офіційному сайті ОМС.
Відсутність чітких критеріїв щодо професійних та ділових якостей осіб, які працевлаштовуються в ОМС.
Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади до ОМС, які не потребують проведення обов’язкової спеціальної перевірки.

 

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Особисті репутаційні втрати для керівництва громади

Втрата/недоотримання бюджетних коштів

Прийняття рішень всупереч інтересам громади

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні

Затверджені в кожному ОМС положення про конкурс/конкурсну комісію, які визначають порядок проведення конкурсу та критерії, за якими оцінюються кандидати.
Відповідно до ст. 10 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюються в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Процедурні

Обов'язкове розміщення на вебсайті ОМС інформації про заплановані етапи конкурсу.
Розробка та узгодження розпорядчих документів для подальшого розміщення на сайті ОМС відеозаписів та аудіозаписів проведення етапів конкурсів.
Внесення змін до розпорядчих документів з метою залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе (наприклад, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також відповідність кваліфікаційних навиків претендента посаді, на яку він/вона претендує.

Індикатори виконання плану дій

Впровадження системи прозорої та відкритої процедури конкурсного відбору на посади в орган

Впровадження системи перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Тегування:
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр