A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Можливість надання юридичних послуг (представництво інтересів ОМС) адвокатом або юристом та безоплатній основі з метою отримання певного матеріального блага

Середній
рівень ризику
Підзвітність власника: Органи місцевого самоврядування
Сфера публічного управління: Місцеве самоврядування
Чого стосується: Загальні функції ОМС
Дата перегляду ризику: 01.02.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

За домовленістю з посадовими особами ОМС юрист чи адвокат може представляти інтереси ОМС (чи декількох ОМС) в судах та інших органах влади на безоплатній основі або за додаткові для себе (близьких чи третіх осіб) блага чи переваги в майбутньому. Така домовленість може стосуватися отримання надалі земельної ділянки, зниження орендної ставки на землю, влаштування на роботу в орган близької особи тощо

Джерела ризику

Недостатній контроль за діяльністю посадових осіб, які здійснюють представництво ОМС у суді.
Занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представляти інтереси ОМС.
Відсутність порядку ведення претензійно-позовної роботи в ОМС.

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Особисті репутаційні втрати для керівництва громади

Втрата/недоотримання бюджетних коштів

Прийняття рішень всупереч інтересам громади

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні

Державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України (ч. 1 ст. 54 ЗУ "Про запобігання корупції").

Сільський, селищний, міський голова представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства (п. 14 ч. 4 ст. 42 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні").

Процедурні

Передбачення в штатній структурі органу та заповнення вакансії юриста.
Впровадження в органі системи управління ризиками, яка б давала змогу прогнозувати витрати на кваліфікований юридичний супровід органу при затвердженні бюджету.

Індикатори виконання плану дій

В штатній структурі органу передбачено посаду юриста (юрисконсульта)

Впроваджено систему управління ризиками. яка б давала змогу прогнозувати витрати на кваліфікований юридичний супровід органу при затвердженні бюджету

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр