A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Недоброчесність посадових осіб ОМС під час представництва інтересів ОМС в суді

Середній
рівень ризику
Підзвітність власника: Органи місцевого самоврядування
Сфера публічного управління: Місцеве самоврядування
Чого стосується: Загальні функції ОМС
Дата перегляду ризику: 01.02.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Здійснення третіми особами або депутатами впливу на посадову особу (осіб) ОМС, яка (які) здійснює представництво інтересів у суді, шляхом пропонування певних переваг або навпаки створення перешкод для здійснення професійної діяльності, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.

Джерела ризику

Недостатній контроль за діяльністю посадових осіб, які здійснюють представництво ОМС у суді.
Занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представляти інтереси ОМС.
Відсутність порядку ведення претензійно-позовної роботи в ОМС.

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Особисті репутаційні втрати для керівництва громади

Втрата/недоотримання бюджетних коштів

Прийняття рішень всупереч інтересам громади

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні

Положення ст. 28 ЗУ "Про запобігання корупції", яким визначено порядок дій депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів.

Процедурні

Покладання виконання скасованого доручення на іншу посадову особу за наявності підстав вважати приватну зацікавленість посадової особи у результатах розгляду судової справи.
Розробка положення про перевірку факту скасування довіреностей особам, яких звільнено, на представництво інтересів у відповідній судовій справі.
Скасування довіреностей представникам ОМС, які дискредитували себе як особи, що мають у справі приватний інтерес, та проведення стосовно них службових розслідувань.

Здійснення уповноваженою особою з антикорупційної діяльності моніторингу судових справ, у яких стороною є ОМС, в частині вивчення підстав для їх відкриття, суті прийнятих рішень за такими справами тощо з метою встановлення та запобігання порушенням антикорупційного законодавства.

Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу прийнятих судових рішень у справах за участю ОМС на предмет виявлення особистої заінтересованості представників ОМС у результатах розгляду тієї чи іншої справи. Інформування керівництва ОМС про результати проведеного моніторингу з метою прийняття управлінського рішення.

Розробка та затвердження (внесення змін до) порядку ведення претензійно-позовної роботи в ОМС із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів ОМС в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками.

 

Індикатори виконання плану дій

Впроваджено політику органу щодо:

повідомлення посадовими особами, які представляють інтереси органу про наявність у них особистої зацікавленості чи приватного інтересу у здійсненні такого представництва та скасування доручення на представництво інтересів у разі звільнення посадової особи з органу

Впроваджено систему моніторингу судових справ, де стороною є орган з метою встановлення фактів порушення антикорупційного законодавства

Розроблено порядок ведення претензійно-позовної роботи в ОМС із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів ОМС в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками 

 

 

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр