A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Можливість приховування публічної інформації (у тому числі у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов'язковим

Середній
рівень ризику
Дата перегляду ризику: 01.02.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Посадова особа ОМС, на яку покладається обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, діючи за вказівкою чи за домовленістю, не публікує таку інформацію на офіційному вебсайті та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (Портал), чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадових осіб, що знижує рівень довіри до органу та може свідчити про непрозорість його роботи. Крім того, існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення у засобах масової інформації за державні кошти, розміщення політично ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, необ’єктивне висвітлення/приховування певних інформаційних подій.
Окрім цього, секретар ради може, виконуючи свої обов'язки, передбачені пп. 2, 4, 5 ч.3 ст. 50 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", приховувати інформацію чи не оприлюднювати її у передбачений законом спосіб.

Джерела ризику

Відсутність дієвого контролю зі сторони голови ради чи керівника структурного підрозділу виконавчого органу.

Відсутність системного контролю за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації.

Відсутність спеціальних знань та досвіду роботи з текстовими форматами та Порталом, неналежне забезпечення комп'ютерною технікою з параметрами, що можуть забезпечити виконання вимог Закону

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Особисті репутаційні втрати для керівництва громади

Втрата/недоотримання бюджетних коштів

Прийняття рішень всупереч інтересам громади

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні

Сільський, селищний, міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади (п.1 ч.4 ст. 42 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні").

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на своїх вебсайтах (абз. 2 ч. 1 ст. 10-1 ЗУ "Про доступ до публічної інформації").

інформації зобов’язані оприлюднювати у формі відкритих даних усю публічну інформацію у формі відкритих даних, яка перебуває в їхньому володінні та стосується конкретного набору даних (абз. 3 п. 3 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, постанова КМУ № 835 від 21.10.2015).

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до ЗУ "Про доступ до публічної інформації".

На офіційному вебсайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради (ч. 3 ст. 59 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні").

Акти органів та посадових осіб ОМС підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до ЗУ "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому ЗУ "Про доступ до публічної інформації", крім встановлених випадків (ч. 11 ст. 59 в ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні").
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, постанова КМУ № 835 від 21.10.2015

Процедурні

Забезпечення відповідальної особи комп'ютерною технікою відповідних параметрів для виконання цього обов'язку.
Керівництву ОМС здійснювати регулярну перевірку оприлюднення та оновлення оприлюдненої інформації.
Органу контролю здійснювати системний моніторинг порталів, публікувати звітну інформацію та вживати заходів реагування щодо випадків порушення ЗУ "Про доступ до публічної інформації".

Індикатори виконання плану дій

Відповідальну особу з питань доступу до інформації забезпечено комп'ютерною технікою відповідних параметрів для виконання вимог законодавства в сфері доступу до інформації

Керівництвом органу впроваджено регулярні перевірки факту оприлюднення та оновлення публічної інформації

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр