A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Можливість закупівлі непотрібних або більш дорожчих (порівняно з іншими такого типу) товарів з метою їх використання для власних потреб

Середній
рівень ризику
Дата перегляду ризику: 27.01.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об’єктивної потреби у яких немає, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника (ОМС) та конкретного постачальника або ж закупівля надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника.

Джерела ризику

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.

Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.

Положення чинного законодавства у сфері публічних закупівель, що унеможливлюють зовнішній контроль за процедурою закупівлі в період дії правового режиму воєнного стану.

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Розтрата  бюджетних коштів

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні

Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі.

Процедурні

Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі.

Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду.

Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника.

Створення публічного реєстру наявних матеріальних цінностей, що перебувають на балансі органу чи інших головних розпорядників коштів, що входять до сфери його управління.

Індикатори виконання плану дій

Розроблено внутрішню політику закупівель.

100% закупівель товарів/робіт/послуг детально обґрунтувані.

Здійснено моніторинг плану закупівель та проведено аудит (перевірку).

Створено публічний реєстр наявних матеріальних цінностей.

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
65534-65534