A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції

Низький
рівень ризику
Дата перегляду ризику: 27.01.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Нечітке визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції. Умисне допущення помилок у назві та/або коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових). Надання неповних, умисно розпливчастих роз’яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб.

Джерела ризику

Дискреційне повноваження щодо визначення товарів, робіт та послуг, які буде закуповувати орган.

Недостатній контроль щодо розподілу обов'язків з планування закупівель та відсутність системи внутрішнього моніторингу.

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Розтрата  бюджетних коштів

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні

Внесення змін до внутрішнього розпорядчого документу, який регулює порядок проведення закупівлі, в частині запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації.

Процедурні

Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника.

Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.10.2016 № 710.

Індикатори виконання плану дій

Внесено зміни до внутрішнього розпорядчого документу, який регулює порядок проведення закупівлі.

Запровадженомеханізм перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника шляхом внесення змін до внутрішнього розпорядчого документу, який регулює порядок проведення закупівлі.

Використано Конструктор та бібліотеку примірних специфікацій та проведено попередні ринкові консультації при плануванні 100% закупівель. Отримано рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання.

На офіційному вебсайті оприлюднено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Тегування:
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
65534-65534