A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Можливість розголошення інформації про викривача та його близьких осіб

Високий
рівень ризику
Дата перегляду ризику: 17.01.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Відповідно до ч. 1 ст. 53-5 Закону заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти.
Незважаючи на зазначене право викривача на конфіденційність, посадові особи ОМС, які мають доступ до інформації про викривача та перебувають у дружніх відносинах із особами, яких стосується повідомлення, можуть незаконно передавати їм інформацію про викривача, внаслідок чого до викривача можуть застосовуватися негативні заходи впливу.

 

Джерела ризику

Особиста зацікавленість посадових осіб ОМС у розкритті інформації про викривача з метою застосування до нього негативних заходів впливу.
Упереджене ставлення посадових осіб ОМС, представників депутатського корпусу чи керівництва ОМС до діяльності викривачів.
Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства.
Незабезпечення ОМС функціонування захищених каналів для повідомлень про корупцію.

 

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Особисті репутаційні втрати для керівництва громади

Втрата/недоотримання бюджетних коштів

Прийняття рішень всупереч

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні

Ч. 1 ст. 53-5 Закону, згідно з якою заборонено розкривати інформацію про особу викривача та його близьких осіб.
Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за незаконне розголошення або використання інформації про викривача.
Одне із основних завдань уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції - забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.

Процедурні

Затвердження внутрішнього акта, який визначатиме порядок роботи з повідомленнями про корупцію. Міститиме процедуру прийняття повідомлень, їх реєстрацію, облік та доступ до них.
Організація діловодства у спосіб, що унеможливлює доступ сторонніх осіб до матеріальних носіїв інформації, що містять дані, що дають можливість ідентифікувати особу викривача.
Розміщення на офіційному сайті ОМС інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів та позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також за потреби надання особистих консультацій уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.
Розроблення та затвердження правил забезпечення конфіденційності викривача під час обробки повідомлень про корупцію згідно зі зразком, наведеним у додатку до Роз’яснення Національного агентства від 24.02.2021 № 4 «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність»

Індикатори виконання плану дій

Затверджено внутрішню політику органу щодо прийняття, реєстрації, обліку повідомлень про корупцію та порядку доступу до такої інформації

В органі організовано діловодство з врахуванням вимог захисту інформації про викривачів та інших осіб, які повідомляють про корупцію

Висвітлення позивних практик та кейсів, пов’язаних з повідомленнями викривачів

 

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Тегування:
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
65534-65534