A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Невпровадження процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності ОМС

Високий
рівень ризику
Дата перегляду ризику: 17.01.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Невпровадження процесу з управління корупційними ризиками не дасть змогу виявляти недосконалості у діяльності ОМС, які можуть призводити до корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, та матиме негативний вплив на діяльність ОМС. Відсутність процедури оцінювання корупційних ризиків також не дає змоги встановити ймовірность вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками ОМС, встановити причини, умови та наслідки можливого вчинення таких правопорушень

Джерела ризику

Непроведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ОМС.

Відсутність відповідальних осіб за проведення оцінювання корупційних ризиків.

Відсутність комунікації із зацікавленими сторонами ОМС щодо роботи з управління корупційними ризиками.

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Особисті репутаційні втрати для голови громади

Втрата/недоотримання бюджетних коштів

Прийняття рішень всупереч

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні

Прийняття рішення про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ОМС та його проведення.

 

Процедурні

Визначення відповідальних осіб за проведення оцінювання корупційних ризиків.

Опублікування результатів проведеного оцінювання корупційних ризиків на вебсайті ОМС.

Проведення інформаційної кампанії серед мешканців громади щодо здійснення оцінки корупційних з метою залучення громадськості.

Активна співраця з антикорупційними та правозахисними громадськими організаціями в частині надання ними пропозицій щодо впровадження процесу управління корупційними ризиками у діяльності ОМС.

Індикатори виконання плану дій

В органі впроваджено політику доброчесності та призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Ідентифіковані, оцінені корупційні ризии, постійно вживаються заходи з їх мінімізації/усунення

Здійснюється постійна комунікація із заінтересованими сторонами щодо вдосконалення антикорупційних політик

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
65534-65534