A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Форма звітування за результатами діяльності уповноваженого. 2023 рік

Загальна інформація
Найменування органу
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження органу
Україна, 10014, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО, будинок 5
Звітний рік, за підсумками якого уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) надається інформація щодо своєї діяльності
2023
Штатна чисельність працівників відповідного органу станом на кінець звітного періоду
309
Кількість підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу, станом на кінець звітного періоду
0
Інформація про призначення уповноваженої особи
Уповноважену особу визначено шляхом покладення на одного з працівників відповідного органу функцій уповноваженої особи (у разі відсутності уповноваженого підрозділу) станом на кінець звітного періоду
Чи наявні в організації територіальні (міжрегіональні) органи та/або юридичні особи, що належать до сфери управління організації?
ні
1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання та виявлення корупції у відповідному органі
1.1. Чи наявні у відповідному органі документи, які визначають внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції?
так, наявні з таких напрямів запобігання та виявлення корупції:
 • управління корупційними ризиками
 • дотримання антикорупційних заборон і обмежень
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 • декларування та інші вимоги фінансового контролю
 • ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень та заохочення повідомляти про корупцію
 • формування культури викривання та захист викривачів
 • дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності
1.2. Чи застосовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи задля ознайомлення усіх працівників відповідного органу з документами, які визначають внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції?
так, заходи застосовано у вигляді:
 • ознайомлення працівників шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах/дошках всередині будівлі відповідного органу
 • ознайомлення працівників під час проведення інструктажів
1.3. Чи затверджено у відповідному органі план діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)?
так, план діяльності затверджено на: півроку
1.4. Чи проводяться уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) навчальні заходи з питань запобігання та виявлення корупції для працівників відповідного органу?
так, вони охоплюють такі тематичні напрями:
 • управління корупційними ризиками
 • дотримання антикорупційних заборон і обмежень
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 • декларування та інші вимоги фінансового контролю
 • ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та заохочення повідомляти про корупцію
 • формування культури викривання та захист викривачів
1.5. У якій формі уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) проведено навчальні заходи для працівників відповідного органу (якщо такі навчальні заходи проводились)?
 • Оффлайн лекція
 • Оффлайн інструктаж
1.6. Чи всі працівники відповідного органу відвідали навчальні заходи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції (якщо такі навчальні заходи проводились)?
ні
1.7. Чи застосовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) форму контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції (якщо такі навчальні заходи проводились)?
так, форму контролю застосовано у вигляді: тестування
1.8. Чи наявні у відповідному органі документи, які підтверджують проведення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції?
так, а саме: доручення
2. Надання працівникам відповідного органу, його структурним підрозділам методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції
2.1. Чи наявний на вебсайті відповідного органу окремий розділ, присвячений запобіганню та протидії корупції?
ні
2.3. Чи наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) методичні матеріали з інформацією про вимоги, заборони та обмеження, передбачені антикорупційним законодавством, для працівників відповідного органу?
так, розроблені у формі: пам’ятки
3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у відповідному органі, його територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать до сфери управління відповідного органу
3.1. Чи наявні способи контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) за дотриманням працівниками відповідного органу обмежень та заборон, визначених Законом?
так, наявні такі способи контролю:
 • аналіз інформації під час візування актів відповідного органу
 • опитування працівників відповідного органу
 • аналіз інформації під час моніторингу особових справ працівників відповідного органу
 • аналіз інформації під час моніторингу декларацій працівників відповідного органу
 • проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів)
3.4. Чи здійснювалась уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) перевірка контрагентів?
так, здійснювались таким чином:
 • моніторинг інформації стосовно діяльності контрагентів у відкритих базах даних (державних реєстрах)
 • аналіз результатів виконання договорів контрагентом
3.5. Чи наявні випадки внесення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівнику відповідного органу (суб’єкту призначення) подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відповідного органу, винних у порушенні антикорупційного законодавства?
ні
4. Здійснення координації діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу
4.2. Чи наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) розпорядчі документи щодо проведення консультацій (інструктажів тощо), які передбачають взаємодію уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з такими структурними підрозділами, як юридична служба відповідного органу та підрозділ документообігу?
ні
5. Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції
5.1. Чи організовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для зовнішньої взаємодії з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством та іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та/або взято участь у заходах, організованих ними?
так, організовано/взято участь у таких заходах:
 • відеоконференції
 • навчання
6. Надання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)до Національного агентства інформації щодо діяльності за результатами роботи за звітний рік
6.1. Чи дотримано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) строк подання до Національного агентства інформації щодо своєї діяльності?
так
7. Повідомлення Національного агентства у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)
7.1. Чи про всі випадки зміни штатної структури, штатної чисельності, контактних даних, керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) повідомлено Національне агентство?
ні, не повідомлено у кількості: змін не було
8. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику відповідного органу пропозиції щодо таких заходів, залучення для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків
8.1. Чи здійснювався у відповідному органі моніторинг (або інші форми контролю) виконання заходів з усунення корупційних ризиків, визначених чинною антикорупційною програмою або іншим внутрішнім документом антикорупційного спрямування?
ні
9. Забезпечення підготовки антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання
9.1. Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) підготовку антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму) та її/його затвердження у визначений строк?
ні
9.2. Чи наявна у відповідному органі затверджена чинна антикорупційна програма (інший документ за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї/нього, подання її/його на погодження та моніторинг її/його виконання?
ні
10. Здійснення підготовки звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надання пропозицій щодо внесення змін до неї
10.1. Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми?
ні
11. Надання Національному агентству інформації щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу (щопівроку)
11.1. Чи надано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу?
ні
12. Візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів
12.1. Чи створено та забезпечено у відповідному органі дієвий механізм контролю візування актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)?
так
12.2. Чи наявні у відповідному органі акти з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу), завізовані уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) із зауваженнями щодо недотримання антикорупційного законодавства?
ні
12.3. Чи наявні у відповідному органі акти з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу), які прийняті із зауваженнями уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)?
ні
12.4. Чи створено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) перелік/чек-лист типових ознак корупціогенних факторів у проєктах таких актів?
ні
13. Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання
13.1. Чи наявні випадки виявлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) конфлікту інтересів?
ні
13.2. Які способи виявлення конфлікту інтересів використано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)?
 • опитування працівників відповідного органу
 • аналіз особових справ працівників відповідного органу
 • аналіз інформації під час візування актів відповідного органу
 • аналіз інформації під час моніторингу декларацій працівників відповідного органу
 • аналіз інформації під час перевірки контрагентів
 • проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів)
13.3. Чи про всі випадки виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання, поінформовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) Національне агентство?
ні, не поінформовано у кількості випадки виявлення конфліктів інтересів відсутні
14. Надання консультаційної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
14.1. Чи проведено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) для працівників відповідного органу заходи (навчання, консультування тощо) з питань заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
так, проведено таку кількість заходів: 204
15. Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють у відповідному органі (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідному органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), згідно з частиною першою статті 512 Закону декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку
15.1. Чи вжито уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходів для забезпечення дотримання вимог фінансового контролю у відповідному органі?
так, вжито заходів у формі:
 • розміщення посилання на нормативну базу та роз’яснення Національного агентства
 • проведення навчання працівників відповідного органу з дотримання вимог фінансового контролю
 • надання консультацій з питань заповнення декларацій, ведення обліку такої діяльності
 • розроблення доручень, службових записок, інших внутрішніх документів з питань дотримання вимог фінансового контролю працівниками відповідного органу
15.2. Чи вжито уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходів для забезпечення подання декларацій після звільнення особами, які припинили діяльність з виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
так, вжито заходів у формі:
 • ознайомлення працівника з вимогами абзацу другого частини другої статті 45 Закону під час звільнення
 • направлення листів-нагадувань про дотримання зазначених вимог на адресу місця проживання/реєстрації особи
 • нагадування телефоном або іншим способом про такий обов’язок
16. Співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом
16.1. Чи вживались уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для формування культури викривання у відповідному органі?
ні
17. Надання працівникам відповідного органу або особам, які проходять у ньому службу чи навчання або виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань
17.1. Чи зафіксовано/обліковано інформування зазначених осіб про наявність внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів у відповідному органі?
так
18. Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації
18.1. Чи наявні у відповідному органі розпорядчі документи, які передбачають порядок прийняття, розгляду, здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та їх обліку, а також розпорядчі документи, які регламентують проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування?
так
18.2. Чи організовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у відповідному органі?
так
18.3. Чи наявні у відповідному органі канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону?
так, канали повідомлення наявні у такій формі: електронна пошта
18.4. Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) у відповідному органі розміщення інформації щодо можливості подання повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону через відповідні канали повідомлення?
так
19. Здійснення перевірки отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону
19.1. Чи врегульовано розпорядчим документом процедуру прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, передбачених Законом?
так
19.2. Чи вживались уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для забезпечення прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, передбачених Законом?
так, вжито таких заходів:
 • забезпечено функціонування каналів для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону
 • проведено навчання щодо порядку повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону
 • розроблено інформаційні матеріали: пам’ятки, алгоритми, інфографіки, постери, візуальна реклама з цього питання
20. Інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу
20.1. Чи повідомлено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівника відповідного органу, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про всі факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу?
так
21. Здійснення моніторингу Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання відповідним органом вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 651 Закону*
21.1. Чи наявні випадки виявлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) визначених статтею 59 Закону осіб, відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
ні
22. Повідомлення керівника відповідного органу про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 651 Закону
22.1. Чи наявні випадки повідомлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівника відповідного органу про вчинення працівниками відповідного органу корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону?
ні
23. Здійснення у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником відповідного органу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом
23.1. Чи наявні внутрішні документи щодо забезпечення механізму отримання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) необхідної інформації (листів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про вчинення працівниками відповідного органу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, штатного розпису, копій розпорядчих документів про призначення, звільнення працівників) для забезпечення повноти і своєчасності здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень необхідної інформації?
так
23.2. Чи ведеться уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) облік інформації стосовно результатів розгляду судом справ щодо працівників відповідного органу, про яких отримано інформацію щодо вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією?
так
24. Організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства
24.1. Чи всі службові розслідування, які проводяться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства, проведено за участю уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)?
так
25. Інформування Національного агентства у разі ненаправлення службою управління персоналом відповідного органу засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
25.1. Чи наявні випадки ненаправлення службою управління персоналом відповідного органу засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
ні
26. Ведення обліку працівників відповідного органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією
26.1. Чи здійснюється уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) ведення обліку працівників відповідного органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією?
так
26.2. Чи наявні випадки притягнення працівників відповідного органу до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення?
ні
Примітка:

Глава 21 цієї форми не заповнюється у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Цей файл підписано КЕП уповноваженої особи відповідного органу (організації).

контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
65534-65534