A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Звіт щодо оцінки ефективності роботи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)

Накладено КЕП
Оцінено Національним агентством
Початок оцінювання: 25.06.2024 16:48
Закінчення оцінювання: 25.06.2024 17:12
Загальна інформація
Найменування органу МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Місцезнаходження органу Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7
Звітний рік, за підсумками якого уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) надається інформація щодо своєї діяльності 2023
Штатна чисельність працівників відповідного органу станом на кінець звітного періоду 238
Кількість підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу, станом на кінець звітного періоду 250
Штатна чисельність уповноваженого підрозділу (у разі його утворення у відповідному органі) станом на кінець звітного періоду 1
Чи наявні в організації територіальні (міжрегіональні) органи та/або юридичні особи, що належать до сфери управління організації? так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання та виявлення корупції у відповідному органі 5 (макс. 7)
1.1 1.1. Чи наявні у відповідному органі документи, які визначають внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції?
так, наявні з таких напрямів запобігання та виявлення корупції:
 • управління корупційними ризиками
 • дотримання антикорупційних заборон і обмежень
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Варто зауважити, що акт, який визначає внутрішні політики, спрямований на ефективне запобігання та виявлення корупції, набув чинності не у звітному періоді.
1.2 1.2. Чи застосовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи задля ознайомлення усіх працівників відповідного органу з документами, які визначають внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції?
так, заходи застосовано у вигляді:
 • ознайомлення працівників шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті відповідного органу
 • ознайомлення працівників шляхом розміщення інформації на внутрішніх мережевих порталах/каналах комунікацій
 • ознайомлення працівників через внутрішню систему документообігу
1.3 1.3. Чи затверджено у відповідному органі план діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)?
ні
1.4 1.4. Чи проводяться уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) навчальні заходи з питань запобігання та виявлення корупції для працівників відповідного органу?
так, вони охоплюють такі тематичні напрями:
 • дотримання антикорупційних заборон і обмежень
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 • декларування та інші вимоги фінансового контролю
 • ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та заохочення повідомляти про корупцію
 • формування культури викривання та захист викривачів
Надання усних консультацій працівникам органу не може слугувати підтвердженням виконання даного заходу.
1.5 1.5. У якій формі уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) проведено навчальні заходи для працівників відповідного органу (якщо такі навчальні заходи проводились)?
інша форма, а саме: Надання роз'яснень через внутрішню систему документообігу, та шляхом розміщення інформації на внутрішніх мережевих чатах
Навчальний захід проводиться у формі надання роз’яснень через внутрішню систему документообігу та шляхом розміщення інформації на внутрішніх мережевих чатах, іншого формату навчань у звітному році не проводилось.
1.6 1.6. Чи всі працівники відповідного органу відвідали навчальні заходи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції (якщо такі навчальні заходи проводились)?
ні
1.7 1.7. Чи застосовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) форму контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції (якщо такі навчальні заходи проводились)?
ні
1.8 1.8. Чи наявні у відповідному органі документи, які підтверджують проведення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції?
так, а саме: інший документ, а саме: Роз'яснення та службові записки
Підтвердним документом виконання такого заходу є роз’яснення та службові записки.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
2. Надання працівникам відповідного органу, його структурним підрозділам методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції 5 (макс. 5)
2.1 2.1. Чи наявний на вебсайті відповідного органу окремий розділ, присвячений запобіганню та протидії корупції?
так, у ньому розміщено таку інформацію:
 • внутрішні документи, що стосуються організації роботи із запобігання корупції у відповідному органі
 • антикорупційна програма відповідного органу (інший документ за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму)
 • власні методичні матеріали з питань запобігання та виявлення корупції
 • посилання на матеріали з питань запобігання та виявлення корупції Національного агентства та інших організацій
2.2 2.2. Чи визначено у відповідному органі особу, яка забезпечує ведення окремого розділу, присвяченого запобіганню та протидії корупції, на вебсайті відповідного органу (у разі його наявності на вебсайті)?
так, такою особою є (посада особи): Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Підтвердження визначення такої особи документально відсутнє, проте інформація на сайті активно наповнюється та актуалізується.
2.3 2.3. Чи наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) методичні матеріали з інформацією про вимоги, заборони та обмеження, передбачені антикорупційним законодавством, для працівників відповідного органу?
так, розроблені у формі:
 • пам’ятки
 • роз’яснення

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у відповідному органі, його територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать до сфери управління відповідного органу 5 (макс. 6)
3.1 3.1. Чи наявні способи контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) за дотриманням працівниками відповідного органу обмежень та заборон, визначених Законом?
так, наявні такі способи контролю:
 • опитування працівників відповідного органу
 • аналіз інформації під час моніторингу особових справ працівників відповідного органу
 • аналіз інформації під час моніторингу декларацій працівників відповідного органу
 • надання доручень, службових записок, інших внутрішніх актів взаємодії зі структурними підрозділами відповідного органу
 • проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів)
3.2 3.2. Чи наявні у відповідному органі документи, які регулюють здійснення контролю стану запобігання та виявлення корупції у діяльності його територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу?
так
3.3 3.3. Чи здійснювався контроль стану запобігання та виявлення корупції у діяльності територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу у звітному періоді?
так, проведено у кількості: 3
3.4 3.4. Чи здійснювалась уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) перевірка контрагентів?
так, здійснювались таким чином:
 • моніторинг інформації стосовно діяльності контрагентів у відкритих базах даних (державних реєстрах)
 • перевірка очікуваної вартості закупівлі, тендерної документації або інших складових процесу організації та проведення публічних закупівель
Згідно з наданої інформації неможливо зробити однозначний висновок про наявність та застосування такого інструмента і процедури.
3.5 3.5. Чи наявні випадки внесення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівнику відповідного органу (суб’єкту призначення) подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відповідного органу, винних у порушенні антикорупційного законодавства?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
4. Здійснення координації діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу 4 (макс. 5)
4.1 4.1. Чи наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) методичні та/або інформаційні матеріали з роз’ясненнями, попередженнями про вимоги, заборони та обмеження, передбачені антикорупційним законодавством, для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу?
так, розроблено у формі: роз’яснення
4.2 4.2. Чи наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) розпорядчі документи щодо проведення консультацій (інструктажів тощо), які передбачають взаємодію уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з такими структурними підрозділами, як юридична служба відповідного органу та підрозділ документообігу?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
5. Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції 2 (макс. 4)
5.1 5.1. Чи організовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для зовнішньої взаємодії з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством та іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та/або взято участь у заходах, організованих ними?
так, організовано/взято участь у таких заходах:
 • наради
 • відеоконференції
 • навчання
Заходи для зовнішньої взаємодії з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших органів не організовувалися.
Утім взято участь в низці заходів, організованих іншими органами.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
6. Надання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)до Національного агентства інформації щодо діяльності за результатами роботи за звітний рік 2 (макс. 2)
6.1 6.1. Чи дотримано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) строк подання до Національного агентства інформації щодо своєї діяльності?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
7. Повідомлення Національного агентства у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 2 (макс. 2)
7.1 7.1. Чи про всі випадки зміни штатної структури, штатної чисельності, контактних даних, керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) повідомлено Національне агентство?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
8. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику відповідного органу пропозиції щодо таких заходів, залучення для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків 5 (макс. 5)
8.1 8.1. Чи здійснювався у відповідному органі моніторинг (або інші форми контролю) виконання заходів з усунення корупційних ризиків, визначених чинною антикорупційною програмою або іншим внутрішнім документом антикорупційного спрямування?
так, моніторинг здійснювався таким чином:
 • проаналізовано досягнення індикаторів виконання заходів
 • здійснено аналіз повноти виконання заходів
 • здійснено аналіз своєчасності виконання заходів

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
9. Забезпечення підготовки антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання 6 (макс. 6)
9.1 9.1. Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) підготовку антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму) та її/його затвердження у визначений строк?
так
Антикорупційну програму Міністерства охорони здоров’я України на 2023-2024 роки затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.09.2023 № 1645
9.2 9.2. Чи наявна у відповідному органі затверджена чинна антикорупційна програма (інший документ за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї/нього, подання її/його на погодження та моніторинг її/його виконання?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
10. Здійснення підготовки звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надання пропозицій щодо внесення змін до неї 0 (макс. 5)
10.1 10.1. Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
11. Надання Національному агентству інформації щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу (щопівроку) 0 (макс. 2)
11.1 11.1. Чи надано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
12. Візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів 3 (макс. 4)
12.1 12.1. Чи створено та забезпечено у відповідному органі дієвий механізм контролю візування актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)?
так
Захід здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у МОЗ, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2014 № 143, проте підтвердний документ не був наданий.
12.2 12.2. Чи наявні у відповідному органі акти з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу), завізовані уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) із зауваженнями щодо недотримання антикорупційного законодавства?
так
Не можливо підтвердити наявність таких актів, у зв’язку з особливостями функціонування системи електронного документообігу Міністерства, через які надані зауваження в ході візування не зберігаються після повторної процедури погодження.
12.3 12.3. Чи наявні у відповідному органі акти з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу), які прийняті із зауваженнями уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)?
ні
У звітному періоді відсутні такі випадки.
12.4 12.4. Чи створено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) перелік/чек-лист типових ознак корупціогенних факторів у проєктах таких актів?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
13. Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання 5 (макс. 5)
13.1 13.1. Чи наявні випадки виявлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) конфлікту інтересів?
так
13.2 13.2. Які способи виявлення конфлікту інтересів використано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)?
 • опитування працівників відповідного органу
 • аналіз особових справ працівників відповідного органу
 • аналіз інформації під час візування актів відповідного органу
 • аналіз інформації під час моніторингу декларацій працівників відповідного органу
 • аналіз інформації під час розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
 • проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів)
Наявні способи контролю уповноваженою особою за дотриманням працівниками органу обмежень та заборон, визначених Законом є формальним виконанням заходу, у зв’язку зі слабкою підтвердною базою.
13.3 13.3. Чи про всі випадки виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання, поінформовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) Національне агентство?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
14. Надання консультаційної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 2 (макс. 2)
14.1 14.1. Чи проведено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) для працівників відповідного органу заходи (навчання, консультування тощо) з питань заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
так, проведено таку кількість заходів: 50

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
15. Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють у відповідному органі (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідному органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), згідно з частиною першою статті 512 Закону декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку 2 (макс. 2)
15.1 15.1. Чи вжито уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходів для забезпечення дотримання вимог фінансового контролю у відповідному органі?
так, вжито заходів у формі:
 • розміщення посилання на нормативну базу та роз’яснення Національного агентства
 • розроблення методичних матеріалів щодо вимог фінансового контролю та ознайомлення з ними працівників
 • надання консультацій з питань заповнення декларацій, ведення обліку такої діяльності
 • розроблення доручень, службових записок, інших внутрішніх документів з питань дотримання вимог фінансового контролю працівниками відповідного органу
15.2 15.2. Чи вжито уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходів для забезпечення подання декларацій після звільнення особами, які припинили діяльність з виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
так, вжито заходів у формі:
 • ознайомлення працівника з вимогами абзацу другого частини другої статті 45 Закону під час звільнення
 • нагадування телефоном або іншим способом про такий обов’язок

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
16. Співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом 5 (макс. 5)
16.1 16.1. Чи вживались уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для формування культури викривання у відповідному органі?
так, вжито заходів у формі: в іншій формі, а саме: Надання роз'яснень через внутрішню систему документообігу

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
17. Надання працівникам відповідного органу або особам, які проходять у ньому службу чи навчання або виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань 0 (макс. 3)
17.1 17.1. Чи зафіксовано/обліковано інформування зазначених осіб про наявність внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів у відповідному органі?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
18. Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації 3 (макс. 4)
18.1 18.1. Чи наявні у відповідному органі розпорядчі документи, які передбачають порядок прийняття, розгляду, здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та їх обліку, а також розпорядчі документи, які регламентують проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування?
ні
18.2 18.2. Чи організовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у відповідному органі?
так
18.3 18.3. Чи наявні у відповідному органі канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону?
так, канали повідомлення наявні у такій формі:
 • електронна пошта
 • окрема телефонна лінія
 • через офіційний вебсайт відповідного органу
 • анонімна поштова скринька
18.4 18.4. Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) у відповідному органі розміщення інформації щодо можливості подання повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону через відповідні канали повідомлення?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
19. Здійснення перевірки отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону 2 (макс. 4)
19.1 19.1. Чи врегульовано розпорядчим документом процедуру прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, передбачених Законом?
ні
19.2 19.2. Чи вживались уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для забезпечення прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, передбачених Законом?
так, вжито таких заходів:
 • забезпечено функціонування каналів для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону
 • надано консультації щодо порядку повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону
 • розроблено інформаційні матеріали: пам’ятки, алгоритми, інфографіки, постери, візуальна реклама з цього питання

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
20. Інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу 4 (макс. 4)
20.1 20.1. Чи повідомлено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівника відповідного органу, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про всі факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
21. Здійснення моніторингу Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання відповідним органом вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 651 Закону* 2 (макс. 2)
21.1 21.1. Чи наявні випадки виявлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) визначених статтею 59 Закону осіб, відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
22. Повідомлення керівника відповідного органу про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 651 Закону 4 (макс. 4)
22.1 22.1. Чи наявні випадки повідомлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівника відповідного органу про вчинення працівниками відповідного органу корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
23. Здійснення у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником відповідного органу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом 0 (макс. 4)
23.1 23.1. Чи наявні внутрішні документи щодо забезпечення механізму отримання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) необхідної інформації (листів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про вчинення працівниками відповідного органу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, штатного розпису, копій розпорядчих документів про призначення, звільнення працівників) для забезпечення повноти і своєчасності здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень необхідної інформації?
ні
23.2 23.2. Чи ведеться уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) облік інформації стосовно результатів розгляду судом справ щодо працівників відповідного органу, про яких отримано інформацію щодо вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
24. Організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства 3 (макс. 4)
24.1 24.1. Чи всі службові розслідування, які проводяться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства, проведено за участю уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)?
ні
У звітному періоді проводилось одне службове розслідування без участі уповноваженої особи, у зв’язку з необхідністю запобігання потенційному конфлікту інтересів.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
25. Інформування Національного агентства у разі ненаправлення службою управління персоналом відповідного органу засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 2 (макс. 2)
25.1 25.1. Чи наявні випадки ненаправлення службою управління персоналом відповідного органу засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
ні
У звітному періоді відсутні такі випадки.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
26. Ведення обліку працівників відповідного органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією 2 (макс. 2)
26.1 26.1. Чи здійснюється уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) ведення обліку працівників відповідного органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією?
так
26.2 26.2. Чи наявні випадки притягнення працівників відповідного органу до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення?
ні
У звітному періоді відсутні такі випадки.
Загальна оцінка 75% задовільно
Примітка:

Розділ 21 цієї форми не заповнюється у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Висновки

Відзначено такі позитивні риси:

 

1. організація навчальних заходів та консультування:

 • проведення навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції для працівників органу у форматі надання роз’яснень через внутрішню систему документообігу та шляхом розміщення інформації на внутрішніх мережевих чатах;
 • надання працівникам органу, його структурним підрозділам методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, зокрема, введення та наповнення розділу на сайті присвяченого антикорупційній діяльності;
 • наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) методичні та/або інформаційні матеріали з роз’ясненнями,  попередженнями про вимоги, заборони та обмеження, передбачені антикорупційним законодавством, для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління органу;
 • уповноваженою особою проводяться для працівників органу заходи (навчання, консультування тощо) щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та вживаються заходи для забезпечення дотримання вимог фінансового контролю та подання декларацій після звільнення особами, які припинили діяльність з виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

2. контроль за дотриманням вимог законодавства:

 • здійснюється контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у органі, його територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать до сфери управління відповідного органу;
 • вживаються заходи з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування керівника органу про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • наявні у органі акти, які визначають внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції та вжиття заходів уповноваженою особою задля ознайомлення з такими актами.

3. звітування та взаємодія з іншими суб’єктами:

 • уповноваженою особою дотримано строк подання до Національного агентства інформації щодо своєї діяльності;
 • про всі випадки зміни штатної структури, штатної чисельності, контактних даних, керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) повідомлено Національне агентство.

4. формування культури викривання та співпраця з викривачами:

 • організовано роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;
 • створено інструмент обліку працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

5. антикорупційна програма та її моніторинг:

 • здійснюється моніторинг (або інші форми контролю) виконання заходів з усунення корупційних ризиків, визначених чинною антикорупційною програмою, проте антикорупційна програма затверджена із порушенням термінів, передбачених Методологією управління корупційними ризиками, а саме п. 7 глава 2 Розділу V.

Зауважено такі недоліки:

 

1. неврегульованість поточних моніторингових процедур:

 • відсутність контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчальних заходів  з питань запобігання та виявлення корупції;
 • відсутність переліку/чек-листа типових ознак корупціогенних факторів у проєктах таких актів;
 • відсутність звітів керівнику організації за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми;
 • уповноваженим підрозділом не надано до Національного агентства інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу.

2. недостатній рівень взаємодії та ініціативності:

 • низький рівень проактивності в організації заходів у зовнішній взаємодії з іншими органами, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
 • відсутність розроблених уповноваженою особою розпорядчих актів щодо порядку проведення консультацій (інструктажів, тренінгів тощо), які передбачають взаємодію уповноваженої особи з такими структурними підрозділами, як юридична служба та підрозділ документообігу. 

3. проблеми з документуванням:

 • відсутність фіксації або обліку інформування співробітників відповідного органу про доступні внутрішні канали повідомлення про можливі корупційні правопорушення, інші порушення Закону та заходи захисту викривачів, у тому числі, відсутність внутрішніх (локальних) організаційно-розпорядчих документів, які передбачають порядок прийняття, розгляду, здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та їх обліку, а також внутрішні організаційно-розпорядчі акти, які регламентують проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування;
 • відсутність обліку інформації стосовно результатів розгляду судом справ щодо працівників органу, про яких отримано інформацію щодо вчинення корупційного правопорушення та/або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • відсутність затвердженого плану діяльності уповноваженої особи.
Рекомендації

1. Розробити та затвердити план діяльності уповноваженої особи.

2. Підвищити ініціативність в організації заходів та взаємодії з уповноваженими підрозділами інших органів, Національним агентством та іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

3. Розробити комплексний план навчання для всіх працівників Міністерства охорони здоров’я України з питань декларування, фінансового контролю, конфлікту інтересів, викривання, обмежень на отримання подарунків та інших аспектів антикорупційного законодавства. Забезпечити систематичність такого навчання та запровадити механізм підсумкового контролю за результатами навчання (тестування / оцінювання).

4. Забезпечити своєчасне та повне подання інформації до Національного агентства про результати моніторингу та виконання антикорупційної програми.

5. Обліковувати інформацію стосовно результатів розгляду судом справ щодо працівників органу, про яких отримано інформацію щодо вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

6. Розробити політики щодо порядку проведення консультацій (інструктажів, тренінгів тощо), які передбачають взаємодію уповноваженої особи з іншими структурними підрозділами, зокрема, юридична служба та підрозділ документообігу.

7. Розробити перелік/чек-листи типових ознак корупціогенних факторів у проєктах актів.

8. Розробити  локальний акт, яким буде врегульовувано процедуру прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, передбачених  Законом.

9. Вжити заходів щодо дотримання Обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, встановлених наказом Національного агентства від 26.04.2021 № 240/21(далі - Вимоги). 

Оскільки, на кінець звітного періоду штатна чисельність працівників Міністерства охорони здоров’я України становить 238 одиниць; кількість підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України становить 250 одиниць. В органі утворено окрему посаду головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.

Мінімальна штатна чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у державному органі встановлюється з розрахунку від 200 до 400 штатних одиниць - уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 2 одиниці. У тому числі, до чисельності осіб, визначеної відповідно до пункту 1 Вимог, додатково призначається одна особа на кожні 15 підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління державного органу.

 

25.06.2024 17:12 Накладено КЕП
CВЕРБА Юрій Іванович
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
65534-65534