A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Звіт щодо оцінки ефективності роботи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)

Накладено КЕП
Оцінено Національним агентством
Початок оцінювання: 19.06.2024 14:00
Закінчення оцінювання: 25.06.2024 15:10
Загальна інформація
Найменування органу МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Місцезнаходження органу Україна, 01601, місто Київ, вул.Хрещатик, будинок 30
Звітний рік, за підсумками якого уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) надається інформація щодо своєї діяльності 2023
Штатна чисельність працівників відповідного органу станом на кінець звітного періоду 407
Кількість підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу, станом на кінець звітного періоду 154
Штатна чисельність уповноваженого підрозділу (у разі його утворення у відповідному органі) станом на кінець звітного періоду 2
Чи наявні в організації територіальні (міжрегіональні) органи та/або юридичні особи, що належать до сфери управління організації? так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання та виявлення корупції у відповідному органі 4 (макс. 7)
1.1 1.1. Чи наявні у відповідному органі документи, які визначають внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції?
так, наявні з таких напрямів запобігання та виявлення корупції:
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 • декларування та інші вимоги фінансового контролю
 • дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності
Незважаючи на формальну наявність необхідних документів, варто підкреслити недостатність забезпечення належної імплементації внутрішніх політик.
Наявні документи лише точково врегульовують внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції. У тому числі, відсутні відомчі акти, які встановлюють політики з питань етичної поведінки і доброчесності.
1.2 1.2. Чи застосовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи задля ознайомлення усіх працівників відповідного органу з документами, які визначають внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції?
так, заходи застосовано у вигляді:
 • ознайомлення працівників шляхом розміщення інформації на внутрішніх мережевих порталах/каналах комунікацій
 • ознайомлення працівників через внутрішню систему документообігу
 • ознайомлення працівників під час проведення інструктажів
Розсилка інформаційного листа на електронні скриньки працівників органу та ознайомлення в особовій картці державного службовця є формальним виконання заходу.
1.3 1.3. Чи затверджено у відповідному органі план діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)?
ні
1.4 1.4. Чи проводяться уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) навчальні заходи з питань запобігання та виявлення корупції для працівників відповідного органу?
так, вони охоплюють такі тематичні напрями: декларування та інші вимоги фінансового контролю
Із наданих підтвердних документів вбачається, що було проведено один навчальний захід в офлайн-форматі за тематичним напрямом декларування та інших вимог фінансового контролю. Утім таке навчання (інформування) охоплювало лише керівників самостійних структурних підрозділів апарату відповідного органу. Навчань, тренінгів, інструктажів за іншими тематичними напрямами (конфлікт інтересів, робота з викривачами, отримання подарунків тощо) не проводилося.
1.5 1.5. У якій формі уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) проведено навчальні заходи для працівників відповідного органу (якщо такі навчальні заходи проводились)?
 • Оффлайн інструктаж
 • Оффлайн тренінг
з наданих підтвердних документів вбачається, що було проведено один навчальний захід в офлайн-форматі за тематичним напрямом декларування та інших вимог фінансового контролю. Утім таке навчання (інформування) охоплювало лише керівників самостійних структурних підрозділів апарату відповідного органу. Навчань, тренінгів, інструктажів за іншими тематичними напрямами (конфлікт інтересів, робота з викривачами, отримання подарунків тощо) не проводилося.
1.6 1.6. Чи всі працівники відповідного органу відвідали навчальні заходи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції (якщо такі навчальні заходи проводились)?
так
Надана інформація у підтвердних документах не підтверджує виконання заходу, адже навчання було проведено для керівників самостійних структурних підрозділів.
1.7 1.7. Чи застосовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) форму контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції (якщо такі навчальні заходи проводились)?
ні
1.8 1.8. Чи наявні у відповідному органі документи, які підтверджують проведення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції?
так, а саме: доручення

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
2. Надання працівникам відповідного органу, його структурним підрозділам методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції 4 (макс. 5)
2.1 2.1. Чи наявний на вебсайті відповідного органу окремий розділ, присвячений запобіганню та протидії корупції?
так, у ньому розміщено таку інформацію:
 • плани роботи та звіти про їх виконання уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)
 • антикорупційна програма відповідного органу (інший документ за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму)
Інформація, розміщена на сайті, є застарілою та не оновлювалась тривалий час.
2.2 2.2. Чи визначено у відповідному органі особу, яка забезпечує ведення окремого розділу, присвяченого запобіганню та протидії корупції, на вебсайті відповідного органу (у разі його наявності на вебсайті)?
так, такою особою є (посада особи): Начальник Управління комунікацій
2.3 2.3. Чи наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) методичні матеріали з інформацією про вимоги, заборони та обмеження, передбачені антикорупційним законодавством, для працівників відповідного органу?
так, розроблені у формі: пам’ятки

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у відповідному органі, його територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать до сфери управління відповідного органу 3 (макс. 6)
3.1 3.1. Чи наявні способи контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) за дотриманням працівниками відповідного органу обмежень та заборон, визначених Законом?
так, наявні такі способи контролю:
 • аналіз інформації під час візування актів відповідного органу
 • аналіз інформації під час моніторингу декларацій працівників відповідного органу
 • надання доручень, службових записок, інших внутрішніх актів взаємодії зі структурними підрозділами відповідного органу
 • аналіз інформації під час перевірки контрагентів відповідного органу
 • проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів)
У частині аналізу інформації під час візування актів відповідного органу відсутні відомчі політики.
Стосовно аналізу інформації під час перевірки контрагентів та проведення моніторингу баз даних (державних реєстрів) неможливо зробити однозначні висновки щодо наявності та системного застосування такого інструмента і процедури
3.2 3.2. Чи наявні у відповідному органі документи, які регулюють здійснення контролю стану запобігання та виявлення корупції у діяльності його територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу?
так
3.3 3.3. Чи здійснювався контроль стану запобігання та виявлення корупції у діяльності територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу у звітному періоді?
ні
3.4 3.4. Чи здійснювалась уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) перевірка контрагентів?
так, здійснювались таким чином:
 • моніторинг інформації стосовно діяльності контрагентів у відкритих базах даних (державних реєстрах)
 • аналіз результатів виконання договорів контрагентом
 • перевірка очікуваної вартості закупівлі, тендерної документації або інших складових процесу організації та проведення публічних закупівель
Згідно з наданою інформацією не можливо зробити однозначний висновок про наявність та застосування такого інструмента і процедури.
3.5 3.5. Чи наявні випадки внесення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівнику відповідного органу (суб’єкту призначення) подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відповідного органу, винних у порушенні антикорупційного законодавства?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
4. Здійснення координації діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу 3 (макс. 5)
4.1 4.1. Чи наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) методичні та/або інформаційні матеріали з роз’ясненнями, попередженнями про вимоги, заборони та обмеження, передбачені антикорупційним законодавством, для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу?
так, розроблено у формі: пам’ятки
4.2 4.2. Чи наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) розпорядчі документи щодо проведення консультацій (інструктажів тощо), які передбачають взаємодію уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з такими структурними підрозділами, як юридична служба відповідного органу та підрозділ документообігу?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
5. Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції 2 (макс. 4)
5.1 5.1. Чи організовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для зовнішньої взаємодії з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством та іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та/або взято участь у заходах, організованих ними?
так, організовано/взято участь у таких заходах:
 • наради
 • круглі столи
 • відеоконференції
Ініційовано лише один захід із залученням Національного агентства. Заходи для зовнішньої взаємодії з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів не організовувалися.
Утім взято участь в низці заходів, організованих іншими органами.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
6. Надання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)до Національного агентства інформації щодо діяльності за результатами роботи за звітний рік 2 (макс. 2)
6.1 6.1. Чи дотримано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) строк подання до Національного агентства інформації щодо своєї діяльності?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
7. Повідомлення Національного агентства у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 2 (макс. 2)
7.1 7.1. Чи про всі випадки зміни штатної структури, штатної чисельності, контактних даних, керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) повідомлено Національне агентство?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
8. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику відповідного органу пропозиції щодо таких заходів, залучення для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків 0 (макс. 5)
8.1 8.1. Чи здійснювався у відповідному органі моніторинг (або інші форми контролю) виконання заходів з усунення корупційних ризиків, визначених чинною антикорупційною програмою або іншим внутрішнім документом антикорупційного спрямування?
ні
Не здійснювався у зв’язку з відсутністю чинної антикорупційної програми відповідного органу.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
9. Забезпечення підготовки антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання 0 (макс. 6)
9.1 9.1. Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) підготовку антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму) та її/його затвердження у визначений строк?
ні
9.2 9.2. Чи наявна у відповідному органі затверджена чинна антикорупційна програма (інший документ за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї/нього, подання її/його на погодження та моніторинг її/його виконання?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
10. Здійснення підготовки звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надання пропозицій щодо внесення змін до неї 0 (макс. 5)
10.1 10.1. Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми?
ні
Не забезпечено у зв’язку з відсутністю чинної антикорупційної програми відповідного органу.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
11. Надання Національному агентству інформації щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу (щопівроку) 0 (макс. 2)
11.1 11.1. Чи надано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу?
ні
Не надано у зв’язку з відсутністю чинної антикорупційної програми відповідного органу.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
12. Візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів 3 (макс. 4)
12.1 12.1. Чи створено та забезпечено у відповідному органі дієвий механізм контролю візування актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)?
так
Візування актів здійснюється, однак, відповідно до наданої підтвердної інформації, немає змоги встановити факт формального закріплення механізму візування актів.
12.2 12.2. Чи наявні у відповідному органі акти з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу), завізовані уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) із зауваженнями щодо недотримання антикорупційного законодавства?
так
12.3 12.3. Чи наявні у відповідному органі акти з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу), які прийняті із зауваженнями уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)?
ні
Такі випадки відсутні.
12.4 12.4. Чи створено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) перелік/чек-лист типових ознак корупціогенних факторів у проєктах таких актів?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
13. Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання 2 (макс. 5)
13.1 13.1. Чи наявні випадки виявлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) конфлікту інтересів?
ні
Такі випадки відсутні.
13.2 13.2. Які способи виявлення конфлікту інтересів використано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)?
 • аналіз інформації під час візування актів відповідного органу
 • аналіз інформації під час моніторингу декларацій працівників відповідного органу
 • аналіз інформації під час перевірки контрагентів
 • проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів)
Неможливо підтвердити таку інформацію, оскільки відповідна робота здійснюється без документування її результатів.
13.3 13.3. Чи про всі випадки виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання, поінформовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) Національне агентство?
так
Такі випадки відсутні.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
14. Надання консультаційної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 1 (макс. 2)
14.1 14.1. Чи проведено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) для працівників відповідного органу заходи (навчання, консультування тощо) з питань заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
так, проведено таку кількість заходів: 3
Незважаючи на формальну наявність необхідних документів, варто підкреслити недостатність забезпечення належної імплементації внутрішніх політик.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
15. Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють у відповідному органі (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідному органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), згідно з частиною першою статті 512 Закону декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку 2 (макс. 2)
15.1 15.1. Чи вжито уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходів для забезпечення дотримання вимог фінансового контролю у відповідному органі?
так, вжито заходів у формі:
 • розроблення методичних матеріалів щодо вимог фінансового контролю та ознайомлення з ними працівників
 • проведення навчання працівників відповідного органу з дотримання вимог фінансового контролю
 • надання консультацій з питань заповнення декларацій, ведення обліку такої діяльності
 • розроблення доручень, службових записок, інших внутрішніх документів з питань дотримання вимог фінансового контролю працівниками відповідного органу
15.2 15.2. Чи вжито уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходів для забезпечення подання декларацій після звільнення особами, які припинили діяльність з виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
так, вжито заходів у формі:
 • ознайомлення працівника з вимогами абзацу другого частини другої статті 45 Закону під час звільнення
 • нагадування телефоном або іншим способом про такий обов’язок

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
16. Співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом 0 (макс. 5)
16.1 16.1. Чи вживались уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для формування культури викривання у відповідному органі?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
17. Надання працівникам відповідного органу або особам, які проходять у ньому службу чи навчання або виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань 0 (макс. 3)
17.1 17.1. Чи зафіксовано/обліковано інформування зазначених осіб про наявність внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів у відповідному органі?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
18. Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації 3 (макс. 4)
18.1 18.1. Чи наявні у відповідному органі розпорядчі документи, які передбачають порядок прийняття, розгляду, здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та їх обліку, а також розпорядчі документи, які регламентують проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування?
ні
18.2 18.2. Чи організовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у відповідному органі?
так
18.3 18.3. Чи наявні у відповідному органі канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону?
так, канали повідомлення наявні у такій формі:
 • електронна пошта
 • окрема телефонна лінія
 • анонімна поштова скринька
18.4 18.4. Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) у відповідному органі розміщення інформації щодо можливості подання повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону через відповідні канали повідомлення?
так
Наявний розділ на сайті містить інформацію лише про контактні дані для повідомлення. Доцільним є доповнення цього розділу загальними відомостями про політику викривання та повідомлення про корупцію: про права викривача, існуючі канали повідомлення тощо.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
19. Здійснення перевірки отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону 2 (макс. 4)
19.1 19.1. Чи врегульовано розпорядчим документом процедуру прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, передбачених Законом?
ні
19.2 19.2. Чи вживались уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для забезпечення прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, передбачених Законом?
так, вжито таких заходів: забезпечено функціонування каналів для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
20. Інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу 4 (макс. 4)
20.1 20.1. Чи повідомлено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівника відповідного органу, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про всі факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
21. Здійснення моніторингу Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання відповідним органом вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 651 Закону* 2 (макс. 2)
21.1 21.1. Чи наявні випадки виявлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) визначених статтею 59 Закону осіб, відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
ні

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
22. Повідомлення керівника відповідного органу про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 651 Закону 4 (макс. 4)
22.1 22.1. Чи наявні випадки повідомлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівника відповідного органу про вчинення працівниками відповідного органу корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
23. Здійснення у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником відповідного органу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом 3 (макс. 4)
23.1 23.1. Чи наявні внутрішні документи щодо забезпечення механізму отримання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) необхідної інформації (листів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про вчинення працівниками відповідного органу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, штатного розпису, копій розпорядчих документів про призначення, звільнення працівників) для забезпечення повноти і своєчасності здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень необхідної інформації?
так
Незважаючи на формальну наявність необхідних документів, варто підкреслити недостатність забезпечення належної імплементації внутрішніх політик.
Наявні документи лише точково врегульовують внутрішні політики у цій сфері.
23.2 23.2. Чи ведеться уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) облік інформації стосовно результатів розгляду судом справ щодо працівників відповідного органу, про яких отримано інформацію щодо вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією?
так
У звітному періоді відсутня інформація про працівників відповідного органу, про яких отримано інформацію щодо вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, справи щодо яких розглядалися судами.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
24. Організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства 4 (макс. 4)
24.1 24.1. Чи всі службові розслідування, які проводяться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства, проведено за участю уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)?
так

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
25. Інформування Національного агентства у разі ненаправлення службою управління персоналом відповідного органу засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 2 (макс. 2)
25.1 25.1. Чи наявні випадки ненаправлення службою управління персоналом відповідного органу засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
ні
Такі випадки відсутні.

з/н
Запити до уповноважених Інформація, надана уповноваженою особою Результат верифікації інформації Національним агентством Вага
з/н (%)
26. Ведення обліку працівників відповідного органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією 2 (макс. 2)
26.1 26.1. Чи здійснюється уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) ведення обліку працівників відповідного органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією?
так
26.2 26.2. Чи наявні випадки притягнення працівників відповідного органу до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення?
ні
Такі випадки відсутні.
Загальна оцінка 54% задовільно
Примітка:

Розділ 21 цієї форми не заповнюється у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Висновки

Відзначено такі позитивні риси:

 

1. організація навчальних заходів та консультування:

 • проведено навчальний захід з питань запобігання та виявлення корупції для певних категорій працівників;
 • поширюється інформація для працівників щодо коректності та повноти заповнення декларацій;
 • використовуються методичні матеріали (пам’ятки) з інформацією про вимоги, заборони та обмеження антикорупційного законодавства.

2. контроль за дотриманням вимог законодавства:

 • уповноваженим здійснюється візування актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань;
 • проводяться службові розслідування за участю уповноваженого підрозділу;
 • ведеться облік працівників, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення.

3. звітування та взаємодія з іншими суб’єктами:

 • своєчасно подається інформація до Національного агентства;
 • взято участь у заходах, які організовуються Національним агентством та іншими органами

 

Зауважено такі недоліки:

 

1. частковість формування та імплементації відомчих політик доброчесності:

 • відсутня затверджена антикорупційна програма;
 • відсутній затверджений план діяльності уповноваженого підрозділу;
 • наявні документи лише точково врегульовують внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції;
 • незважаючи на наявність окремих документів, існує потреба в інтенсифікації їх належної імплементації;
 • інформація на вебсайті органу в розділі, присвяченому запобіганню та виявленню корупції, застаріла та потребує оновлення;
 • відсутні розпорядчі документи, які передбачають порядок прийняття, розгляду, здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та їх обліку, а також розпорядчі документи, які регламентують проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування;
 • не врегульовано розпорядчим документом процедуру прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, передбачених Законом. 

2. обмеженість заходів інформування та навчання:

 • у звітному році проведено лише один навчальний захід в офлайн-форматі, у якому взяли участь лише керівники самостійних структурних підрозділів;
 • відсутність підсумкового контролю за результатами проведеного навчання;
 • відсутні акти щодо проведення консультацій інструктажів тощо, які передбачають взаємодію уповноваженого підрозділу; (уповноваженої особи) з такими структурними підрозділами, як юридична служба та підрозділ документообігу; 
 • не ведеться фіксація або облік інформування співробітників органу про доступні внутрішні канали повідомлення про можливі корупційні правопорушення, інші порушення Закону та заходи захисту викривачів.

3. неврегульованість поточних моніторингових процедур:

 • не здійснюється моніторинг виконання заходів з усунення корупційних ризиків через відсутність чинної антикорупційної програми;
 • відсутність затверджених планів контрольно-моніторингової діяльності та процедур внутрішніх перевірок;
 • не створено уповноваженим підрозділом перелік/чек-лист типових ознак корупціогенних факторів у проєктах актів.

4. недостатній рівень взаємодії та ініціативності:

 • низький рівень проактивності в організації заходів у зовнішній взаємодії з іншими органами;
 • нездійснення заходів покликаних на формування культури викривання.

5. проблеми з документуванням:

 • відсутність документування результатів роботи з виявлення конфліктів інтересів та внутрішнього контролю;
 • відсутність загальної інформації на сайті Міністерства енергетики України про політику викривання та повідомлень про корупцію, відповідний розділ на сайті містить лише контактні дані для повідомлення. В тому числі, виявлено порушення встановленого строку підключення органу до Єдиного порталу повідомлень викривачів.
Рекомендації

 

1. Розробити комплексний відомчий методичний документ, який міститиме вказівки, рекомендації та розгляд типових ситуацій, алгоритмів дій для працівників, який сприятиме неухильному дотриманню вимог, встановлених антикорупційним законодавством. Посилити напрямок розвитку культури викривання, додати інформацію про нормативно-правову базу у сфері викривання, види та способи подання повідомлень, права та захист викривачів.

2. Розробити та впровадити заходи для формування культури викривання, включаючи навчання працівників та інформування про їх права та гарантії захисту.

3. Розробити та затвердити антикорупційну програму для Міністерства енергетики України, яка включатиме конкретні заходи щодо усунення корупційних ризиків. Забезпечити належне документування результатів роботи з виявлення конфліктів інтересів, проведення внутрішніх перевірок та інших заходів контролю. Впровадити систему обліку та звітності щодо діяльності уповноваженого підрозділу, включаючи результати моніторингу, навчань та інших заходів. Під час підготовки програми враховувати рекомендації «Антикорупційного огляду енергетичного сектору в Україні» Організації економічного співробітництва та розвитку.

4. Підвищити ініціативність в організації заходів та взаємодії з уповноваженими підрозділами інших органів, Національним агентством та іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

5. Розробити комплексний план навчання для всіх працівників Міністерства енергетики України з питань декларування, фінансового контролю, конфлікту інтересів, викривання, обмежень на отримання подарунків та інших аспектів антикорупційного законодавства. Забезпечити систематичність такого навчання та запровадити механізм підсумкового контролю за результатами навчання (тестування / оцінювання).

6. Розробити порядок ведення договірної роботи, передбачивши повноваження та функції уповноваженого підрозділу. Затвердити форму перевірки контрагентів та забезпечити документування результатів цієї роботи.

7. Вжити заходів щодо дотримання Обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, встановлених наказом Національного агентства від 26.04.2021 № 240/21 (далі - Вимоги). Оскільки, на кінець звітного періоду штатна чисельність працівників Міністерства енергетики України становить 407 одиниць; кількість підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління становить 154 одиниці. У органі утворено Сектор запобігання та виявлення корупції, чисельність якого становить 2 особи. Мінімальна штатна чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у державному органі встановлюється з розрахунку від 400 до 600 штатних одиниць - уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 3 одиниці. В тому числі, до чисельності осіб, визначеної відповідно до пункту 1 Вимог, додатково призначається одна особа на кожні 15 підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління державного органу.

8. Забезпечити ефективне виконання та регулярний моніторинг внутрішніх політик, спрямованих на запобігання та виявлення корупції. Провести навчальні заходи для працівників з метою роз'яснення процедур та вимог, передбачених внутрішніми політиками.

9. Регулярно оновлювати інформацію на вебсайті органу, особливо в розділі, присвяченому запобіганню та протидії корупції.

10. Забезпечити своєчасне та повне подання інформації до Національного агентства про результати моніторингу та виконання антикорупційної програми. Впровадити механізм контролю за своєчасністю подання звітів та інших документів.

25.06.2024 15:10 Накладено КЕП
CВЕРБА Юрій Іванович
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
65534-65534