A-
A
A+
A
A
Standart version
Go back to the catalogue

Можливість зловживань з боку посадових осіб ОМС при розподілі коштів для виконання ремонтних робіт

Високий
рівень ризику
Дата перегляду ризику: 07.02.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Утримання та розвиток, матеріально-технічне забезпечення шкіл фінансують ОМС через органи управління освітою. Однак посадові особи органу управління освітою можуть на власний розсуд визначати розмір та швидкість фінансування закладів освіти для здійснення поточних ремонтів. Закладам освіти, директори яких є “наближеними” особами, або за неправомірну вигоду фінансування може виділятися у більшому обсязі або швидше. Крім того, у воєнний та післявоєнний час громади проситимуть, щоб усі їхні школи були відновлені (відремонтовані) якомога швидше, проте реальна потреба у закладах може бути меншою.

Джерела ризику

Дискреційні повноваження працівників органів управління освітою у розподілі коштів на ремонти.
Відсутність затвердженої системи розподілу коштів на ремонти закладів освіти та критеріїв визначення пріоритетів у фінансуванні.
Відсутність громадського контролю за розподілом фінансування ремонтних робіт закладів освіти. Особливо, коли керівники закладів освіти та управлінь освіти є депутатами місцевої ради. Дружні, сімейні або партнерські зв’язки директора з посадовими особами органу управління освітою.

 

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Особисті репутаційні втрати для керівництва громади

Втрата/недоотримання бюджетних коштів

Прийняття рішень всупереч інтересам громади

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні
Не застосовується
Процедурні

Для ОМС:
- Насамперед у спроможних громадах та обласних центрах забезпечити фінансову автономію закладів освіти (ліквідувати територіальні відділи освіти), щоб керівники за умови прозорого розподілу коштів між школами самостійно приймали рішення про пріоритетність ремонтів.
- Розробка, за участі учасників освітнього процесу, стратегії розвитку закладів освіти на рівні громади з чітким алгоритмом розподілу фінансування між школами на ремонти.
- Розробка Порядку розподілу коштів на ремонти закладів освіти з чіткими критеріями пріоритетності фінансування та план проведення ремонтних робіт.
- Публікація стратегії, критеріїв розподілу та планів фінансування на вебсайті громади (з урахуванням обмежень воєнного часу).
- Налагодження системи збору актуальних даних про стан матеріально-технічної бази закладів освіти шляхом проведення повного аудиту матеріально-технічного стану закладів освіти.
- Запровадження обов'язкового проходження публічного громадського обговорення проектів рішень про виділення коштів на ремонт.

Індикатори виконання плану дій

Забезпечено фінансову автономію закладів та умови прозорого розподілу коштів між школами самостійно приймали рішення про пріоритетність ремонтів

 В громаді розробленостратегію розвитку закладів освіти на рівні громади з чітким алгоритмом розподілу фінансування між школами на ремонти

Органом розроблено порядок розподілу коштів на ремонти закладів освіти з чіткими критеріями пріоритетності фінансування та план проведення ремонтних робіт (документ публічний та доступний громадськості)

Впроваджено систему збору актуальних даних про стан матеріально-технічної бази закладів освіти шляхом проведення повного аудиту матеріально-технічного стану закладів освіти 

Запроваджено системну роботру з організації громадського обговорення проектів рішень про виділення коштів на ремонт

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Тегування:
Contact-center
+38 (044) 200-06-94
working hours: 9:00 - 18:00
Contact-center
Contact-center
65534-65534