A-
A
A+
A
A
Standart version
Go back to the catalogue

Можливість невжиття заходів контролю адміністраторів стосовно суб'єктів надання адміністративних послуг, які порушили строки розгляду справ та прийняття рішень чи вчинили інше правопорушення, передбачене ст. 166-27 КУпАП

Середній
рівень ризику
Підзвітність власника: Органи місцевого самоврядування
Сфера публічного управління: Місцеве самоврядування
Дата перегляду ризику: 07.02.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Адміністратор ЦНАП, переслідуючи особисту вигоду чи на прохання третіх зацікавлених осіб, може не реагувати на порушення ЗУ "Про адміністративні послуги" суб'єктами їх надання.

Джерела ризику

Дискреційні повноваження адміністратора ЦНАПу відповідно до ч. 3 ст. 13 ЗУ "Про адміністративні послуги":
- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень (п. 5);
- складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом (п. 7);
- розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень (п. 8).
Відсутність відповідальності за бездіяльність адміністраторів щодо виконання контрольних заходів стосовно суб'єктів надання адміністративних послуг.

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Особисті репутаційні втрати для керівництва громади

Втрата/недоотримання бюджетних коштів

Прийняття рішень всупереч інтересам громади

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні
Не застосовується
Процедурні

У внутрішніх політиках, що регулюють взаємодію адміністраторів ЦНАП із суб'єктами надання адміністративних послуг, передбачити відповідальність адміністраторів за нездійснення контролю за:
- додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;
- складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
- розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.
Зовнішній контроль з боку громадськості щодо здійснення контрольних функцій адміністраторів ЦНАП.

Індикатори виконання плану дій

Впроваджено внутрішню політику, яка передбачає відповідальність адміністратора за невжиття заходів реагування на порушення Закону суб’єктами надання послуг

Впроваджено систему громадського контролю щодо здійснення контрольних функцій адміністраторів ЦНАП

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Тегування:
Contact-center
+38 (044) 200-06-94
working hours: 9:00 - 18:00
Contact-center
Contact-center
65534-65534