A-
A
A+
A
A
Standart version
Go back to the catalogue

Можливість реєстрації речових прав на нерухоме майно без законних на те підстав за неправомірну вигоду

Середній
рівень ризику
Дата перегляду ризику: 07.02.2023 року
ОПИС РИЗИКУ:

Державний реєстратор, що працює у ЦНАП у змові з іншими особами, які можуть виступати посередниками у схемі, за неправомірну вигоду здійснює (пришвидшує) реєстрацію прав на майно. Схема може бути реалізована з використанням підроблених печаток, як державних, так і недержавних організацій.

Джерела ризику

При проведенні державної реєстрації прав та їхніх обтяжень державний реєстратор відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відповідне рішення приймає на власний розсуд, тобто має певні дискреційні повноваження.
Особисті контакти отримувачів послуг з державними реєстраторами (документи у паперовій формі подаються особисто).
Відсутність повної інвентаризації комунального майна у визначені строки.
Відсутність в публічному просторі, наприклад, на сайті ОМС, повної та достовірної інформації щодо належного громаді майна.
Відсутність стратегії (планування), строків проведення державної реєстрації майна та відповідальних осіб за її проведення.
Відсутність або недостатній рівень контролю з боку міського голови, начальника підрозділу, який відповідає за управління комунальним майном, постійної комісії депутатської комісії, уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.
Наявність великої кількості майна, що підлягає реєстрації.

 

Стратегічні наслідки

Втрата довіри громади до органу

Неврахування інтересів громади при прийнятті рішень

Втрата/недоотримання бюджетних коштів

Прийняття рішень всупереч інтересам громади

Корупційні наслідки

Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні
Не застосовується
Процедурні

Забезпечення обслуговування у форматі відкритого простору (некабінетна система), комфортні та безбар’єрні приміщення.
Забезпечення приміщення ЦНАП системами, що сприяють відкритості та прозорості:
- система запису розмов;
- система електронного документообігу;
- система відеонагляду.
Забезпечення безконтакного отримання документів від заявника (наприклад електронним чи поштовим зв'язком.
Розроблення та затвердження стратегії (плану) управління майном із визначенням конкретних завдань, строків виконання, відповідальних осіб та форми звітування, у т.ч. щодо проведення державної реєстрації майна; плану проведення державної реєстрації комунального майна, із визначенням строків її завершення та відповідальних осіб.
Запровадження щоквартального звітування відповідальних осіб про хід проведення державної реєстрації.

 

Індикатори виконання плану дій

В органі створено ЦНАП у формі відкритого простору та забезпечено функціонування систем, що сприяють відкритості

Забезпечено можливість безконтактного подання документів

Відповідальний суб’єкт
Органи місцевого самоврядування
Потреба у фінансових витратах
ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Тегування:
Contact-center
+38 (044) 200-06-94
working hours: 9:00 - 18:00
Contact-center
Contact-center
65534-65534